SM jest główną przyczyną niepełnosprawności wśród młodych dorosłych, to przewlekły stan zapalny, który atakuje centralny układ nerwowy. Objawy stwardnienia rozsianego obejmują problemy z widzeniem, osłabienie mięśni, problemy z jelitami, drżenia, problemy z koordynacją oraz problemy emocjonalne. Większość pacjentów, u których zdiagnozowano stwardnienie rozsiane nie powinna czekać na rozpoczęcie przyjmowania leków we wczesnych stadiach choroby – mówią nowe wytyczne.

infoplanet zdrowie leki na sm badania

– Leczenie osób ze stwardnieniem rozsianym zmieniło się dramatycznie w ciągu ostatniej dekady – powiedział w wiadomościach American Academy of Neurology główny autor wytycznych dr Alexander Rae-Grant, który pracuje w Cleveland Clinic. – Obecnie mamy do wyboru wiele terapii modyfikujących przebieg choroby, które mogą pomóc w leczeniu SM, zmieniając sposób, w jaki choroba wpływa na ludzi w miarę upływu czasu, czyli spowalniając proces chorobowy – wyjaśnia.

Nowe wytyczne wydane przez akademię wzięły pod uwagę badania nad lekami na stwardnienie rozsiane i przestawiono wnioski, że najlepiej zacząć stosować leki na SM tak wcześnie, jak to możliwe. Dzieje się tak, ponieważ istnieją umiarkowane lub mocne dowody na to, że kilka leków może spowolnić i ustabilizować proces chorobowy.

infoplanet zdrowie leki na sm wyniki

Nawet podczas przyjmowania leków aktywność choroby może u niektórych pacjentów powrócić. Jeśli tak się stanie, pacjenci ci mogą być zmuszeni do przejścia na inny lek stabilizujący objawy SM, aby zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby. Pacjenci muszą zdawać sobie sprawę z potencjalnego ryzyka związanego z lekami na SM przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu, zmianie lub zaprzestaniu stosowania leku.