Jeden okruch czy dwa? Gołębie mogą wypracować swoje szanse na zdobycie jak największej ilości jedzenia. Gołębie zdają się mieć wrodzoną zdolność obliczania prawdopodobieństwa – podobnie jak naczelne. Umiejętność ta może pomóc ptakom w poszukiwaniu pożywienia i unikaniu drapieżników, co sugeruje, że istnieją dobre ewolucyjne powody, dla których gołębie mogą instynktownie zrozumieć procenty.

Matematyczne zdolności

Już 12-miesięczne niemowlęta natychmiast rozpoznają różnicę między dwoma słoikami z zabawkami, jeśli jeden z nich zawiera mniej zabawek, a drugi więcej. Małpy mają podobną zdolność, co skłoniło badaczy do sprawdzenia, czy umiejętność taką posiadają inne gatunki.

William Roberts i jego koledzy z Western University w Ontario w Londynie postanowili przetestować swoją tezę za pomocą gołębi – ptaków o zaskakującym zmyśle do liczb. Umieścili osobno w klatkach osiem gołębi z dostępem do dwóch kluczy. Okresowo jeden z dwóch kluczy świecił, wówczas dzięki dziobaniu gołąb miał szansę otrzymać nagrodę za jedzenie.

infoplanet lifestyle golebie potrafia liczyc matematyczne zdolnosci

Każdy klucz rozświetlił się w sumie 24 razy, ale jeden klucz świecił się 18 razy, co zapewniało większe prawdopodobieństwo otrzymania nagrody (75% szansy na nagrodę), podczas gdy drugi klucz zaledwie sześć razy (25% szans). Co jakiś czas oba klucze świeciły się w tym samym czasie, a gołębie musiały wybierać, który mają dziobać. Jak tylko gołębie poznały konfigurację, wykazywały silną preferencję wyboru klucza zapewniającego 75% – zrobiły to w ponad 85%.

Wykorzystać swoje szanse

Nie było jednak jasne, czy gołębie preferowały klucz zapewniający 75%, ponieważ wiązał się on z większym prawdopodobieństwem otrzymania nagrody, czy po prostu dlatego, że zapewniał w sumie więcej nagród – 18 w porównaniu z 6.

W kolejnym teście z ośmioma różnymi gołębiami zespół Robertsa poprawił konfigurację: jeden z kluczy rozjaśnił się 12 razy i 9 razy zapewnił nagrodę (75% szansy), podczas gdy drugi rozświetlił 36 razy, ale także dał dziewięciokrotną nagrodę (25% szansy). Następnie raz jeszcze oba klucze zaświeciły się w tym samym czasie. Tak jak w pierwszym eksperymencie, kiedy tylko gołębie poznały układ, wykazały silną preferencję klucza zapewniającego 75%, dziobiąc go w około 90% przypadków. Innymi słowy, dla gołębi naprawdę liczyło się prawdopodobieństwo.

infoplanet lifestyle golebie potrafia liczyc matematyczne zdolnosci

Roberts twierdzi, że eksperymenty sugerują, iż gołębie mają wrodzoną zdolność do liczenia prawdopodobieństwa, tak jak robią to naczelne. Walter Herbranson z Whitman College w Walla Walla w Waszyngtonie, który również badał, czy gołębie mogą zrozumieć prawdopodobieństwo, uważa, że wniosek jest rozsądny, ale zgłasza pewne zastrzeżenia.

– To była stosunkowo silna różnica 75:25. Jeśli różnica prawdopodobieństwa byłaby bardziej subtelna, gołębie musiałyby prześledzić wiele prób, by zdecydować, który z tych dwóch kluczy będą dziobać. Wiele prac poświęcono optymalnej teorii żerowania, co sugeruje, że zwierzęta będą preferowały siedliska zawierające większy odsetek preferowanych produktów spożywczych i unikały siedlisk zawierających większy odsetek drapieżników – mówi badacz.