W medycynie wiele z tego, co wiemy o ograniczaniu ryzyka przedwczesnej śmierci, jest zakorzenione w wysokiej jakości dowodach z badań klinicznych lub polityki zdrowotnej. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli chodzi o wpływ palenia, otyłość, cukrzycę, bardzo wysoki poziom cholesterolu i ciśnienie krwi. Jednak mniej pewny jest wpływ konkretnych pokarmów lub napojów. Kawa jest doskonałym przykładem.

Z jednej strony wiele badań sugeruje, że osoby, które piją kawę, rzadziej chorują na choroby serca, cukrzycę, nowotwory i inne choroby oraz żyją dłużej, z drugiej – istnieje obawa, że zbyt dużo kawy może szkodzić z uwagi na zawartość kofeiny. Zatem, czy kawa jest dla nas dobra czy zła? Argumentem może być badanie opublikowane w czasopiśmie JAMA Internal Medicine, które zbadało około pół miliona osób w Wielkiej Brytanii.

infoplanet lifestyle kawa przedluza zycie 8 filizanek

Jak udało się wykazać, picie kawy wiąże się z niższym ryzykiem przedwczesnej śmierci, w tym u osób spożywających 8 lub więcej filiżanek dziennie. Udowodniono również, że zależność ta występowała niezależnie od tego, czy osoby były genetycznie szybkie lub wolne w procesie metabolizowania kofeiny. Bez znaczenia było również, czy kawa zawierała kofeinę, czy była bezkofeinowa. Na podstawie tych wyników stwierdzono, że picie kawy może stanowić część zdrowej diety. To skłoniło do wyciągnięcia wniosków, że kawa może zwiększyć długowieczność.

Jednak, jak w przypadku każdych badań obserwacyjnych, w które łączy się wiele czynników, istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd. Oznacza to, że przyczyną niższego ryzyka przedwczesnej śmierci mogą być również inne składniki diety. Kawa, która wydaje się chronić przed szerokim zakresem chorób, od raka po cukrzycę i stany neurologiczne, sprzyja poparciu takiej tezy. Niewiele jest tak dużych kontrowersji, wyjątkiem może być palenie.

infoplanet lifestyle kawa przedluza zycie badanie

Wreszcie badania obserwacyjne, nawet jeśli wydają się spójne, mogą prowadzi do nieprawidłowych wniosków. Przykładem jest hormonalna terapia zastępcza (HTZ). Przez wiele lat liczne badania donosiły, że kobiety przyjmujące HTZ charakteryzują się niższym ryzykiem chorób serca, co zostało całkowicie obalone przez pierwsze randomizowane badanie.

Nie oznacza to wprawdzie, że nie należy pić kawy. Jeśli nie odczuwasz żadnych objawów, takich jak bóle głowy, możesz ją pić. Nie należy jednak liczyć na jakieś magiczne efekty kawy, aby zmniejszyć zagrożenia dla zdrowia. Jeśli przyszłe randomizowane badanie, które może wykazać przyczynę i skutek, potwierdzi, że picie kawy jest korzystne dla zdrowia, będziemy mieli bardziej solidne podstawy, aby ten napój polecić. Do tego czasu ciesz się nim, ponieważ go lubisz.

kup artykuly platne