Zespół naukowców ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii przeanalizował dane dotyczące ponad 100 000 mężczyzn i kobiet w 29 krajach, aby ustalić, czy status zatrudnienia matki ma związek z wynikami jej dzieci w wieku dorosłym.

Jak się okazuje, dziewczęta wychowywane w domach z pracującymi matkami częściej osiągają sukcesy w życiu dorosłym. Tymczasem synowie pracujących matek więcej czasu poświęcają swojej rodzinie. Ponadto badania opublikowane w kwietniu w czasopiśmie „Praca, zatrudnienie i społeczeństwo” nie wykazały istotnego związku pomiędzy statusem zatrudnienia matki i tym, czy jej dzieci wyrosły na szczęśliwych dorosłych. Innymi słowy, dzieci matek pracujących są tak samo szczęśliwe w wieku dorosłym, jak dzieci matek przebywających w domu.

infoplanet lifestyle pracujaca mama gora w biurze

Wnioski te oparto na danych z dwóch międzynarodowych ankiet społecznościowych: „Rodzina i zmiana ról płciowych” w Międzynarodowym programie badań społecznych prowadzonych od roku 2002 do 2012 oraz „Generacje i analiza płci” w ramach programu „Pokolenia i płeć” realizowanego w dwóch fazach od 2002 do 2013 roku. Wykorzystano w nich dane z Międzynarodowego programu badań

– Badanie to nie mówi, że dzieci matek zatrudnionych są szczęśliwszymi lub lepszymi ludźmi i nie mówi, że pracujące mamy są lepsze. Mówi jedynie, że córki są bardziej skłonne do podejmowania wyzwań zawodowych i osiągania w nich sukcesu, a synowie są odpowiedzialni za rodzinę i spędzają więcej czasu w domu. Prawdopodobieństwo zatrudnienia było 1,21 razy większe w przypadku kobiet wychowywanych przez matkę pracującą w porównaniu z kobietami, których matki nie były zatrudnione – komentuje główna autorka badania profesor Harvard Business School Kathleen McGinn.

 

infoplanet lifestyle pracujaca mama gora z dzieckiem

Zatrudnione kobiety wychowywane przez pracujące matki były 1,29 razy bardziej skłonne do nadzorowania innych w pracy, spędzały dodatkowo około 44 minuty na swoich zadaniach i zgłaszały znacznie wyższe roczne dochody. Wśród mężczyzn status zatrudnienia matki nie był istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki w zatrudnieniu. Przeciwnie, mężczyźni wychowani przez pracujące matki spędzali około 50 minut więcej na cotygodniowej opiece nad członkami swojej rodziny niż ci, których matki nie były zatrudnione. Ponadto mężczyźni wychowani przez pracujące matki byli nieznacznie bardziej zaangażowani w opiekę nad dziećmi.

Odkrycia te stanowią uzupełnienie rosnącej liczby badań oraz retoryki, w której przedstawia się zatrudnienie kobiety jako zjawisko z negatywnym wpływem na rodziny i społeczeństwo.