Przeprowadzka do nowego kraju to stresujące doświadczenie, które sprawia, że migranci są narażeni na zwiększone ryzyko zaburzeń lękowych. Ale nie tylko oni cierpią: ich dzieci i wnuki również doświadczają więcej lęku i wyższego wskaźnika samobójstwa niż populacja ogólna. Może to wynikać z dyskryminacji doświadczanej przez mniejszości etniczne lub chemicznych znaczników stresu odziedziczonych z pokolenia na pokolenie.

infoplanet zyj z pomyslem zaburzenia lekowe dzieci imigrantow wstep

Zaburzenie lękowe w ankietach

Właśnie to Baptiste Pignon z Publicznych Szpitali Pomocowych w Paryżu i jego współpracownicy odkryli po przeglądzie ankiet zdrowotnych zebranych od 38694 osób mieszkających we Francji. Obejmowały one pytania, które sprawdzano pod kątem takich zaburzeń, jak lęk paniczny, zaburzenie lękowe, uogólnione zaburzenie lękowe i zespół stresu pourazowego (PTSD), jak również wszelkie próby samobójcze.

infoplanet zyj z pomyslem zaburzenia lekowe dzieci imigrantow klopotliwa przeprowadzka

Pignon i jego zespół porównali wyniki migrantów z osobami pochodzącymi z rdzennej populacji. Wyróżnili także odpowiedzi od migrantów z drugiego i trzeciego pokolenia: osób, których rodzice i dziadkowie byliby określani jako imigranci.

Po uwzględnieniu płci, wieku, dochodów i poziomu wykształcenia, zespół Pignona odkrył, że migranci pierwszego, drugiego i trzeciego pokolenia bardziej niż rodzima populacja odczuwają zaburzenia lękowe. Co zaskakujące, migranci z trzeciego pokolenia mają najwyższy wskaźnik zaburzeń lękowych, chociaż nie jest jasne, dlaczego tak się dzieje.

Kłopotliwa przeprowadzka

Ludzie, którzy przenoszą się z obszarów o złych warunkach życia – takich jak brak pożywienia, słaba jakość wody lub wojna – do zdrowszych środowisk mają tendencję do szybkiego poprawiania kondycji, mówi Barry Bogin z Loughborough University w Wielkiej Brytanii, który studiował kondycję imigrantów wywodzących się od Majów do USA.

– Dzieci na przykład stają się wyższe – mówi. – Jednak badania sugerują, że status pogarsza się w drugim pokoleniu, ponieważ ludzie doświadczają uprzedzeń, dyskryminacji i być może problemów językowych.

Pignon i jego zespół stwierdzili na przykład, że imigranci mają wyższy poziom wykształcenia, ale niższy dochód w porównaniu z rodzimą populacją.

infoplanet zyj z pomyslem zaburzenia lekowe dzieci imigrantow zaburzenia lekowe w ankietach

– Moi dziadkowie przybyli do Stanów Zjednoczonych z Europy Wschodniej po wojnie – mówi Bogin. – Nie mówię tymi językami, ale czy kiedykolwiek miałem do czynienia z uprzedzeniami, mimo że jestem trzecim pokoleniem? Tak. Nie wpłynęło to na mój rozwój, ale prawdopodobnie wpłynęło to na moją psychikę i nastawienie.

– Migranci i ich potomkowie mogą napotkać przeszkody w dostępie do opieki zdrowotnej – mówi Hiranthi Jayaweera z Uniwersytetu Oksfordzkiego. – Niektóre grupy są dyskryminowane lub stereotypizowane, co może zniechęcić ich do rozmowy z podmiotami świadczącymi opiekę zdrowotną.

Wcześniejszy wpływ

– Psychologiczny wpływ migracji mógłby zostać epigenetycznie przekazywany z pokolenia na pokolenie – mówi Bogin.

Istnieją dowody na to, że stres może wywoływać zmiany chemiczne, które zmieniają sposób, w jaki geny wytwarzają białka, oraz że zmiany te mogą być przekazywane dzieciom i wnukom. Trudno powiedzieć, czy odkrycia będą miały zastosowanie do wszystkich migrantów.

infoplanet zyj z pomyslem zaburzenia lekowe dzieci imigrantow status imigrantow

– Wpływ statusu migrantów na zdrowie może zależeć od pochodzenia danej osoby, a także od tego, czy są oni migrantami ekonomicznymi, czy też dołączają do rodziny lub ubiegają się o azyl – mówi Jayaweera. – Tak czy inaczej, ważne jest, aby migranci i mniejszości etniczne byli wspierani i mieli łatwy dostęp do opieki zdrowotnej.

Bogin zgadza się z tym: „Rządy, władze lokalne i szkoły muszą przeprowadzać więcej badań przesiewowych na temat zdrowia i skierować osoby zagrożone do programu profilaktycznego. Problemy są realne, a potrzeba ich rozpoznania i działań jest niezwykle ważna”.