Analiza studentów w USA wykazała, że osoby, które są nosicielami pasożyta mózgowego przenoszonego przez koty, częściej podejmują zobowiązania biznesowe.

Toxoplasma gondii to pierwotniak przenoszony najczęściej przez koty, którym ludzie mogą zarazić się poprzez kontakt z odchodami kota. Występuje on jednak u około 200 gatunków ptaków i ssaków, dlatego zagrożeniem może być również źle ugotowane mięso zawierające tego pasożyta lub zanieczyszczona woda. Pasożyt tworzy cysty w mózgu, gdzie może pozostać przez resztę życia człowieka. W efekcie może być nim zarażona nawet jedna trzecia populacji świata.

 

infoplanet zdrowie pierwotniak koty i biznes badania

Niektóre badania łączyły zakażenie pasożytem z wolniejszymi czasami reakcji, schizofrenią, zaburzeniem dwubiegunowym, zachowaniami samobójczymi i wybuchami złości. Jednak ocena prawie 1300 amerykańskich studentów dowiodła, że zakażeni 1,7 razy częściej decydowali się na prowadzenie własnego biznesu. Byli również bardziej skłonni do koncentrowania się podczas studiów na zarządzaniu i przedsiębiorczości niż na innych obszarach związanych z biznesem.

Badanie wykazało nie tylko, że osoby z pozytywnym wynikiem toksoplazmozy prawie dwukrotnie częściej rozpoczęli działalność gospodarczą. Dowiodło również, że kraje o wyższej częstości występowania zakażenia Toxoplasma gondii wykazują większą aktywność gospodarczą.

 

infoplanet zdrowie pierwotniak koty i biznes badania

Zdaniem zespołu badawczego dane sugerują, że pasożyt może być zaangażowany w redukowanie strachu przed niepowodzeniem i przedsięwzięciami o wysokim ryzyku. To właśnie on sprawia bowiem u gryzoni, że te zakażone Toxoplasma gondii są mniej strachliwe przed napotkaniem kotów.

Źródło: Journal reference: Proceedings of Royal Society