Trwają prace nad nową ustawą integracji migrantów

Zgodnie z nową jurysdykcją, zaproponowaną przez koalicję rządzącą, imigranci, którzy przybywający do Niemiec, będą mieli wiele nowych obowiązków. Wśród najbardziej prawdopodobnych wymienia się naukę języka niemieckiego i konieczność zamieszkania w ustalonym miejscu, mająca przeciwdziałać powstawaniu gett etnicznych. To efekt kilkugodzinnych rozmów między konserwatywnym blokiem Merkel i niemieckimi socjaldemokratami, które odbyły się 14 kwietnia 2016 roku w Berlinie

– Porozumienie osiągnięte podczas rozmów nocnych to dobra oferta, zapewniająca niezależność. – uznała kanclerz Niemiec Angela Merkel.

Zgodnie z porozumieniem, nowi imigranci będą uczestniczyć w dotowanych kursach, które mają pomóc im zintegrować się ze społecznością niemiecką. Będą również uczęszczać na szkolenia zawodowe. Ci imigranci, którzy nie podejmą oferty pomocy, mogą stracić wszystkie zasiłki i zgody, uprawniające do pobytu w Niemczech na stałe.

To jednak nie wszystko. Planuje się dodatkowo usunięcie przeszkód dla nowoprzybyłych na rynku pracy. Porozumienie zakłada utworzenie w tym celu 100.000 niskoopłacanych miejsc pracy dla osób ubiegających się o azyl.

Nowe prawo ma być pomocne w kontrolowaniu przepływu uchodźców, a także rejestracji i integracji tych, którzy już przyjechali.