Nowe przepisy w Unii Europejskiej

   • Parlament Europejski rozpoczął prace nad nowymi unijnymi przepisami
  • Ich zadaniem będzie chronić dzieci przed szkodliwymi treściami w sieci oraz w mediach
  • Inicjatywę komentuje rumuński europoseł sprawozdawca PE 

Parlament Europejski rozpoczął prace nad nowymi unijnymi przepisami, których zadaniem będzie chronić dzieci przed szkodliwymi treściami, agresją i mową nienawiści w sieci oraz w mediach. Na celowniku europosłów są zwłaszcza platformy służące do udostępniania plików wideo, jak choćby YouTube, Vimeo czy Dailymotion.

– Rynek medialny błyskawicznie się zmienia, serwisy internetowe stają się tak samo popularne, jak media tradycyjne. W tym kontekście to nic dziwnego, że szkodliwe treści i przekazy nawołujące do nienawiści, zamieszczane np. w mediach społecznościowych, budzą coraz większe obawy. Dlatego w celu ochrony obywateli UE, a szczególnie dzieci, przed treściami nawołującymi do przemocy i nienawiści konieczne jest określenie wspólnych przepisów w tym zakresie. Serwisy jak Youtube nie ponoszą co prawda odpowiedzialności redakcyjnej za przechowywane na nich treści, ale mogą decydować o organizacji tych treści i w ten sposób wywiązywać się z przepisów dotyczących ochrony małoletnich przed tzw. hejtem– przekonuje rumuński europoseł sprawozdawca Traian Ungureanu.

Kontrola rozpowszechniania treści nawołujących do przemocy, aktów terrorystycznych lub nienawiści wobec osób lub grupy wyodrębnionych ze względu na płeć, pochodzenie rasowe, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, język, religię, przekonania, opinie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną jest obecnie kontrolowane wyłącznie w odniesieniu do mediów tradycyjnych. Nowe przepisy mają objąć nią dodatkowo platformy udostępniania plików wideo i serwisy wideo na żądanie – np. Netflix.