Komisja Europejska z nową propozycją

 

Zgodnie z wyrażonym w komunikacie „Propagowanie na jednolitym rynku cyfrowym uczciwej, wydajnej i konkurencyjnej gospodarki europejskiej opartej na poszanowaniu praw autorskich” zdaniem Komisji Europejskiej, w walce z pirackimi serwisami internetowymi mogą pomóc zmiany normatywne i stworzenie jednolitych ram prawnych.

– Serwisy, które pozwalają na ściąganie pirackich filmów, łamią prawo, mimo że same tych filmów nie rozpowszechniają – stwierdził Maciej Szpunar, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Z tego względu już niedługo zostanie zaproponowane nowe prawo, wprowadzające mechanizm samoregulacji rynku, w którym mieliby uczestniczyć operatorzy płatności oraz reklamodawcy. Miałby on uniemożliwić łamiącym prawo uzyskiwanie przychodów z reklam i subskrypcji, wzorem rozwiązań wprowadzonych do walki z podrabianymi towarami, które w ubiegłym roku zostały wypracowane w „Protokole ustaleń ws. sprzedaży podrobionych towarów w internecie” przedstawicieli eBay, Amazon i Alibaba.

Komunikat nie odnosi się szczegółowo do planowanych zmian normatywnych. Można jednak przypuszczać, że nowelizacja będzie dotyczyła również przepisów odnoszących się do udzielania zabezpieczenia roszczeń w procedurze międzynarodowej i odpowiedzialności podmiotów hostujących treści.

kup artykuly platne