Google świętuje 155. Rocznicę urodzin badaczki

Nattie Maria Stevens to jedna z pierwszych amerykańskich badaczek genów ludzkich. To jej zawdzięczamy wiedze na temat tego, czym różni się kobieta od mężczyzny. Przynajmniej pod względem genetyki.

Biolożka już w XIX wieku prowadziła badania nad chromosomami odpowiadającymi za płeć. Dzięki wnikliwym obserwacjom zauważyła, że niektóre gatunki zwierząt cechują się odmiennymi chromosomami, które różnicowały płeć osobników. Wówczas powiązała wygląd wyróżnionych chromosomów z cechami fizycznymi, które determinowały płeć. Dzięki temu Stevens odkryła chromosomy X i Y i zaproponowała ich nazwy.

Wyniki swoich badań opublikowała w 1905 r. w raporcie Carnegie Institute pod tytułem „Studies in Spermatogenesis with Especial Reference to the Accessory Chromosome”.

W hołdzie dla osiągnięć badaczki  –  Google poświęciło jej dzisiejsze Doodle.