Dokument ONZ u źródeł kryzysu politycznego

 

Przed głosowaniem w sprawie o wotum nieufności wobec rządu premier Belgii Charles Michel podał się do dymisji. Wniosek o wotum nieufności większość parlamentarna poparła po tym, jak szef rządu podpisał Pakt w sprawie Migracji ONZ, który miał stać się przyczyną kryzysu politycznego w Brukseli. 8 grudnia w ramach protestu przeciw przyjęciu dokumentu ONZ z koalicji rządzącej wyszła największa partia – Nowy Sojusz Flamandzki (N-VA). Jak stwierdzili jej członkowie, Pakt w sprawie Migracji może zmuszać poszczególne kraje do przyjmowania imigrantów w przyszłości.

– Podejmuję decyzję o rezygnacji i natychmiast udaję się do króla – ogłosił premier Belgii Charles Michel w parlamencie.

Decyzji o przyjęciu dymisji premiera nie podjął jeszcze król Filip I. Jak podają media, konsultacje z szefami partii rozpocznie prawdopodobnie w środę.

Światowy Pakt w sprawie Migracji ONZ to pierwszy dokument, który ma kompleksowo uregulować międzynarodowy przepływ migrantów. Choć nie będzie miał mocy prawnej, ustanowi standardy dotyczące migracji, by ułatwiać współpracę między państwami. Pakt w sprawie Migracji ONZ został przyjęty na konferencji w Marrakeszu przez 164 kraje ONZ. Podpisania paktu odmówiły m.in. Polska, Austria, Bułgaria, Czechy, Łotwa, Słowacja, Węgry, Szwajcaria, Australia, Izrael i USA.

kup artykuly platne