Czy edukacja wystarczy?

 

– Żyjące w Chinach pangoliny powinny być objęte priorytetową ochroną – włącznie z utworzeniem specjalnych rezerwatów przyrody w kluczowych dla gatunku górskich siedliskach twierdzą naukowcy zajmujący się badaniem tych pokrytych łuskami ssaków.

Pangoliny, nazywane też „łuskowatymi mrówkojadami, są uważane za jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków ssaków na świecie. W samych Chinach pangoliny występują głownie w górach Wuyi w północnej prowincji Fujian, która jest domem wielu rzadkich gatunków zwierząt. Badania wykazały, że liczebność gatunku spadła o ponad 50% w ciągu ostatnich trzech dekad. Zwierzęta te są zabijane dla mięsa w Azji i Afryce, ich łuski natomiast znajdują zastosowanie w tradycyjnej medycynie chińskiej.

Yang Li, Xiaofeng Luan i Minhao Chen z Pekińskiego Uniwersytetu Leśnego twierdzą, że zagrożone gatunki zwierząt zasługują na więcej uwagi ze strony naukowców i lokalnych mieszkańców. Badacze wzywają do wzmożonej edukacji lokalnej mającej zachęcić ludzi do udziału w projektach ochrony środowiska.

Na świecie żyje łącznie 8 gatunków łuskowców. Wszystkie są chronione na mocy przepisów krajowych i międzynarodowych, jednak nielegalny handel i polowania powodują stałe kurczenie się populacji. Chińskie pangoliny są jednym z 4 gatunków występujących w Azji, który Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) uznała za „krytycznie zagrożony wyginięciem”.