Polska bogatsza niż Portugalia

 

Jak wynika z szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w 2019 roku bogactwo mieszkańców Polski będzie większe niż obywateli Portugalii i pozwoli na osiągnięcie 21. pozycji wśród krajów UE. Dochód na jednego mieszkańca pozwolił Polakom na wyjście ze strefy biedy, jednak różnica między Polską a Portugalią jest minimalna i wynosi w obecnym roku 63 dolary: 33 409 dolarów w Portugalii i 33 472 dolarów w Polsce.

Na tym jednak nie koniec przewagi Polski. Jak podaje „Rzeczpospolita”, różnice dotyczą również wzrostu gospodarczego. Portugalia w 2018 roku zanotowała go w wysokości 2,1%, zaś Polska –5,1%. Co więcej, zgodnie z szacunkami wzrost gospodarczy w Portugalii w tym roku ma być zdecydowanie mniejszy.

– Polska osiągnęła 21. pozycję w UE pod względem dochodu na mieszkańca. Jednak trudno będzie przeskoczyć na wyższą pozycję. Bezpośrednio przed nami są bowiem Estonia i Litwa, gdzie w zeszłym roku zarejestrowano odpowiednio 3,9% i 3,5% wzrostu. Także Słowacja, Słowenia i Czechy, kolejne państwa, które w rankingu bogactwa są przed Polską, notują tylko nieco mniejsze tempo rozwoju gospodarczego niż nasz kraj. Ich dogonienie zajmie więc lata – podsumowuje gazeta.

Niemniej, jak zauważają dziennikarze, zaledwie 30 lat po upadku komunizmu i 15 lat po wstąpieniu do UE 8 krajów z naszego regionu „przepaść bogactwa oddzielająca wschód od zachodu zostaje w coraz większym stopniu zastąpiona polaryzacją dochodów między biednym południem i bogatą północą”.

kup artykuly platne