Zmiany prawne gazociągu dotyczące zatwierdzone?

 

W Strasburgu Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej porozumieli się w sprawie projektu zmian prawnych dyrektywy gazowej dotyczącej gazociągu Nord Stream 2. Jak twierdzą przedstawiciele UE, osiągnięte porozumienie kończy trwający wiele miesięcy impas, który zapadł w rozpoczętych w 2017 roku pracach nad projektem dyrektywy.

– Podczas 9-godzinnych rozmów nad propozycją Komisja Europejska przekonywała kraje członkowskie, że w efekcie wejścia w życie dyrektywy w kształcie kompromisowym, unijne przepisy obejmą całość Nord Stream 2. Wskazywała jednak, że w przypadku Nord Stream 2 kraj UE, do którego będzie docierał gazociąg – Niemcy – będzie negocjował zastosowanie tej dyrektywy. Na te negocjacje ma mieć wpływ Komisja Europejska. Można postawić pytanie, czy to nie oznacza, że – jak ogłaszali Rosjanie i Niemcy – Nord Stream 2 powstanie i argument, że jest niezgodny z regulacjami UE odpadnie, że będą w stanie dostosować się do tych nowych regulacji. Być może w tym tekście są jeszcze jakieś ukryte możliwości. Przekonywano nas, że nie ma i że jeśli to porozumienie nie zostanie zawarte we wtorek, to być może Rada UE wycofa się z tego stanowiska. To oczywiście nie zostało powiedziane wprost, ale w czasie pracy wywierana była na nas pewna presja – ocenił porozumienie wiceszef Parlamentu Europejskiego Zdzisław Krasnodębski, który brał udział w negocjacjach.

Jak zakłada obecny plan, gazociąg Nord Stream 2 ma być gotowy na koniec 2019 roku. Niewykluczone jednak, że jego budowa może się opóźnić, ponieważ Dania nie wyraża zgodę na jego budowę, co może skutkować zmianą trasy rurociągu.

kup artykuly platne