Zagrożenie dla niezaszczepionych dzieci

 

Władze Filipin ogłosiły wybuch epidemii wirusa odry w kilku okręgach administracyjnych, w tym w Manili – stolicy kraju. Według danych Departamentu Epidemiologii funkcjonującego przy Ministerstwie Zdrowia od 26 stycznia miało miejsce 1813 przypadków zachorowań, na skutek których doszło do 26 zgonów. To wzrost o 74% w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku.

Z uwagi na fakt, że odra jest szczególnie niebezpieczna dla małych dzieci i niemowląt, a na terenie Filipin jest prawie 2,5 mln niezaszczepionych dzieci, władze wyraziły zaniepokojenie stwierdzoną epidemią wirusa. Filipińscy rodzice rezygnowali ze szczepień w rządowych ośrodkach zdrowia między innymi z powodu powikłań, które pojawiły się po zastosowaniu wcześniejszej szczepionki przeciwko wirusowi denga.

– Wskaźniki odporności populacji są znacznie niższe od docelowego poziomu 95% i wciąż się zmniejszają. W 2016 roku liczba ta wynosiła około 75%, jednak już w 2017 roku spadła do 60%. Tendencja ta wciąż się utrzymuje. W obecnym scenariuszu mamy ogromną liczbę dzieci niezwykle podatnych na zarażenie odrą – ocenił dr Gundo Weiler, przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Filipinach.

Odra jest wysoce zaraźliwą chorobą przenoszoną drogą powietrzną, która łatwo się rozprzestrzenia poprzez kaszel i kichanie. Początkowe objawy zwykle obejmują gorączkę, kaszel, katar i zapalenie oczu. Czerwona wysypka pojawia się na twarzy i ciele kilka dni później.

Jak powiedział sekretarz zdrowia Francisco Duque miejscowym mediom, jednym ze śmiertelnych powikłań odry może być odoskrzelowe zapalenie płuc. Z powodu możliwości jego wystąpienia, urzędnik zachęcał rodziców do zabrania dzieci na szczepienia.

–Ogłaszamy wybuch epidemii, ponieważ liczba przypadków odry zwiększyła się dramatycznie w ciągu ostatnich tygodni. Chcemy wzmocnić nadzór nad zagrożonymi regionami, a także zachęcić rodziców do zwiększonej czujności. Rodzice nie powinni czekać na komplikacje, ponieważ może być za późno – ostrzegał Duque.

kup artykuly platne