Złagodzenie dla pracowników fizycznych

 

Rząd Japonii wstępnie zatwierdził projekty ustaw mających na celu złagodzenie przepisów imigracyjnych. Rozpatrywane przepisy uwzględniają 2nowe kategorie wiz, mające umożliwić cudzoziemcom łatwiejszy wjazd do kraju i pracę w sektorach gospodarki, w których brakuje pracowników.

Obecnie Japonia posiada bardzo restrykcyjne przepisy imigracyjne i akceptuje niewielu pracowników z innych krajów. Nowe zasady mogą jednak umożliwić przyjmowanie imigrantów wśród pracowników fizycznych zatrudnionych w sektorach takich jak budownictwo, rolnictwo i służba zdrowia.

Imigranci zakwalifikowani do pierwszej kategorii wizowej będą mogli pracować w kraju przez 5 lat i sprowadzić swoje rodziny, jeśli osiągną biegłość w języku japońskim. Pracownicy o wyższym poziomie umiejętności zakwalifikowaliby się do drugiej kategorii wizowej i ostatecznie mogliby ubiegać się o prawo stałego pobytu.

Projekty aktów prawnych muszą zostać zatwierdzone przez parlament. Już teraz są one jednak krytykowane przez partie opozycyjne, które wyraziły zaniepokojenie potencjalnym wpływem na płace i wskaźnik przestępczości.

kup artykuly platne