Zbrodnie wojenne z 2011 roku osądzone

 

Jak podało Ministerstwo Sprawiedliwości w Libii, libijski sąd karny skazał 45 milicjantów na śmierć przez rozstrzelanie za zabicie demonstrantów w Trypolisie w 2011 roku. Wydarzenia te miały mieć miejsce podczas powstania przeciwko byłemu przywódcy kraju – pułkownikowi Muammarowi Kaddafiemu.

Jak podaje AFP jest to najwyższa liczba wyroków śmierci wydanych jednocześnie od czasu obalenia reżimu. Oprócz skazanych na śmierć 45 osób, 54 kolejnych oskarżonych otrzymało pięcioletnie wyroki więzienia, a 22 uniewinniono.

Kilka lat po obaleniu Muammara Kaddafiego Libia wciąż zmaga się ze skutkami wojny domowej. Kraj pozostaje podzielony na kilka de facto niezależnych, walczących ze sobą prowincji. Choć wielu lokalnych przywódców zgodziło się na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych i prezydenckich jeszcze w tym roku, zagraniczni obserwatorzy i obrońcy praw człowieka wątpią w możliwość zorganizowania uczciwego głosowania.