Zagrożenie w Malezji

 

Rząd Malezji poszukuje radioaktywnego urządzenia, które zaginęło podczas transportu na początku tego miesiąca. Władze twierdzą, że substancja radioaktywna znajdująca się wewnątrz mechanizmu radiograficznego może spowodować skażenie środowiska, jeśli mechanizm zostanie uszkodzony lub rozebrany. Istnieją również obawy, że radioaktywny materiał może zostać sprzedany na czarnym rynku i użyty do konstrukcji bomby.

Zgubiony obiekt jest wykorzystywany w radiografii przemysłowej. Należał do korporacji wykonującej testy, kalibracje i inspekcje na zlecenie firm naftowych. Urządzenie zawiera radioaktywny izotop iryd-192. Według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej iryd-192 może powodować chorobę popromienną. Dzieje się tak w przypadku, trwającej kilka minut, ekspozycji na jego działanie.

Jak donosi agencja Bernama, generalny inspektor malezyjskiej policji Mohamad Fuzi Harun powiedział, że podobny incydent wydarzył się w zeszłym roku – wtedy niestety nie udało się odnaleźć zaginionego urządzenia.