Współpraca z Ameryką Środkową i Karaibami

 

Reaktywacja ambasady RP w Panamie, wzrost gospodarczy Polski i krajów Ameryki Środkowej oraz ożywiony ruch turystyczny – to niektóre tematy poniedziałkowego spotkania wiceszefa MSZ Marka Magierowskiego z ambasadorami państw Ameryki Środkowej i regionu Karaibów.

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie MSZ, wzięli udział szefowie siedmiu placówek akredytowanych w Polsce: Gwatemali, Hondurasu, Jamajki, Kuby, Nikaragui, Panamy i Salwadoru. Głównym tematem rozmów – jak wynika z komunikatu resortu spraw zagranicznych – były możliwości zacieśnienia współpracy między Polską a państwami regionu.

"Reaktywacja ambasady RP w Panamie, wzrost gospodarczy Polski i krajów Ameryki Środkowej oraz ożywiony ruch turystyczny – to nowe impulsy na rzecz ożywienia relacji Polski z krajami Ameryki Środkowej i regionem Karaibów – mówił Magierowski podczas II edycji konsultacji z ambasadorami krajów Ameryki Centralnej i Wysp Karaibskich.

Wiceszef polskiej dyplomacji zwrócił uwagę na zainteresowanie polskich przedsiębiorców rynkami pozaeuropejskimi oraz wskazał na nowe możliwości płynące z Umowy Stowarzyszeniowej zawartej między UE i państwami członkowskimi UE a państwami Ameryki Środkowej (Gwatemala, Honduras, Kostaryka, Nikaragua, Panama, Salwador). Chodzi o zniesienie ceł na towary przemysłowe i dostęp do zamówień publicznych.

 

Wiceszef MSZ podziękował uczestnikom za poparcie udzielone polskiej kandydaturze na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019.

Rozmówcy podkreślili znaczenie wzajemnej współpracy na forach organizacji międzynarodowych, m.in. w kontekście zmian klimatycznych czy zasad zrównoważonego rozwoju. Ambasadorowie przedstawili realizowane i planowane inicjatywy dwustronne z zakresu współpracy gospodarczej, akademickiej i kulturalnej.

Według komunikatu MSZ we wtorek Magierowski otworzy seminarium pt. "Promocja Relacji Handlowych i Inwestycyjnych Polska – kraje Ameryki Centralnej i Wysp Karaibskich", organizowane w Krajowej Izbie Gospodarczej pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP. Ambasadorowie spotkają się także z członkami Zespołu ds. Ameryki Środkowej i Karaibów działającego przy Senacie RP oraz przeprowadzą dwustronne konsultacje w MSZ.

Polska posiada dwie placówki dyplomatyczne w regionie Ameryki Środkowej i Karaibów: w Hawanie i w Panama City. Wartość obrotów handlowych z regionem Ameryki Środkowej i Karaibów w 2016 r. wyniosła ok. 350 mln dol.

Źródło: