Rasizm i przemoc w sporcie

 

Rząd Portugalii zatwierdził utworzenie Urzędu ds. Zapobiegania i Walki z Przemocą w Sporcie oraz zaakceptował zmiany w systemie prawnym, mające na celu ułatwienie działań przeciwko przemocy, rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji podczas wydarzeń sportowych.

W wydanym oświadczeniu rząd stwierdził, że nowy organ, wraz z siłami bezpieczeństwa i Komisją ds. Równości, zostanie powołany do monitorowania przestrzegania przepisów prawa przeciwko przemocy, rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji podczas publicznych wydarzeń sportowych oraz „promowania postaw obywatelskich w miejscach publicznych.

Na swoim cotygodniowym posiedzeniu władze zatwierdziły także projekt ustawy zmieniającej prawa dotyczące działań przeciwko przemocy podczas imprez masowych „w celu zwiększenia szybkości i przejrzystości postępowania.