Trybunał wydał wyrok w odniesieniu do wycinki puszczy

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu uznał decyzje polskich władz w sprawie zwiększonej wycinki w Puszczy Białowieskiej za naruszające prawo unijne.

– Dzisiejszym wyrokiem Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że Polska naruszyła prawo Unii poprzez usuwanie i wycinkę znacznej liczby drzew w Puszczy Białowieskiej. Zdaniem Trybunału działania te prowadzą do zaniku części chronionego obszaru Natura 2000 – stwierdził rzecznik Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu Ireneusz Kolowca. – Trybunał podkreślił, że w polskim planie zadań ochronnych z 2015 r. jako potencjalne zagrożenie dla Puszczy został zidentyfikowany nie kornik drukarz, lecz właśnie usuwanie ponad stuletnich świerków i sosen zasiedlonych przez tego szkodnika – wskazał.

Tym samym uznał za niezasadne tłumaczenia dotyczące działań kornika drukarza i wskazał, iż Polska nie spełniła wymogów wynikających z unijnej dyrektywy, ponieważ zakazu celowego zabijania, niepokojenia, pogarszania stanu i niszczenia terenów gatunków chronionych nie został skutecznie zachowany.

– Argumentacja przedstawiona przez Polskę nie pozwala na uznanie, że rozpatrywane działania aktywnej gospodarki leśnej mogą być uzasadnione koniecznością ograniczenia gradacji kornika drukarza – głosi komunikat streszczający orzeczenie Trybunału.

Orzeczenie Trybunału to zakończenie sporu Polski z Komisją Europejską, który trwa od 2016 roku. Jest on ostateczny – nie ma od niego odwołania. Nie nakłada on również żadnych kar finansowych, ponieważ cięcia w porę zostały przez Polskę zatrzymane. W związku z tym ministerstwo środowiska wydało już oświadczenie, że zamierza zastosować się do jego treści.

Źródło: