Mają blokować środki używane do celów terrorystycznych

 

Kraje Unii Europejskiej na szczeblu ambasadorów zaakceptowały porozumienie prezydencji bułgarskiej i Parlamentu Europejskiego dotyczące nowych przepisów o praniu brudnych pieniędzy. Unijna dyrektywa ma zablokować dostęp przestępców do środków finansowych, które mogłyby zostać wykorzystane do celów terrorystycznych.

– Do prowadzenia działalności terrorystycznej i innej działalności przestępczej niezbędne są pieniądze. Kary za pranie brudnych pieniędzy oraz jak najskuteczniejsza ogólnounijna współpraca sądowa i policyjna pomogą odciąć środki przestępcom. Nowe przepisy to kolejny krok w planie Unii Europejskiej, by wyeliminować źródła finansowania działalności przestępczej – komentowała nowe prawo bułgarska minister sprawiedliwości Cecka Caczewa.

Zgodnie z unijną dyrektywą, za pranie brudnych pieniędzy w Unii Europejskiej grozić będzie do czterech lat więzienia kary. Dodatkowo sędziowie będą mogli orzekać np. grzywny, czasowe lub stałe wykluczenie z dostępu do środków publicznych lub inne sankcje. Odpowiedzialność będą ponosić nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne, którym grozi pozbawienie pomocy publicznej, nadzór sądowy czy sądowe orzeczenie o likwidacji.

Nowe prawo ma dostosować przepisy Unii Europejskiej do międzynarodowych zobowiązań, zwłaszcza wynikających z Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z działalności przestępczej oraz o finansowaniu terroryzmu (Konwencja Warszawska) i do stosownych zaleceń Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).

Źródło: