Parlament Europejski chce zaostrzyć przepisy

 

Europosłowie Parlamentu Europejskiego rozpoczęli prace nad zaostrzeniem przepisów prawnych dotyczących stosowania pestycydów. Podstawowe założenie nowelizacji obowiązującego prawa zakłada, że środki te nie mogą być stosowane na dużą skalę w pobliżu szkół, placówek opieki nad dziećmi, placów zabaw, szpitali, szpitali położniczych i domów opieki.

Jak zakłada Parlament Europejski, aby zapewnić bezpieczeństwo niezbędny jest również publiczny dostęp do badań, które są warunkiem wydania zezwolenia na używanie pestycydów. Miałby on obejmować również informacje pomocnicze i wszelkie dane na temat złożonych wniosków. Z tego względu aplikujący o zezwolenie na używanie pestycydów musieliby zgłaszać wszystkie planowane badania w publicznym rejestrze.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego uznali również, że Komisja Europejska powinna rozpocząć badania epidemiologiczne, które ustaliłoby wpływ pestycydów na ludzkie zdrowie. Powinny one opierać się na przeglądzie dotychczasowych analiz nad rakotwórczym działaniem wielu preparatów chwastobójczych – glifosatu i zmierzać do ustalenia maksymalnych dopuszczalnych poziomów koncentracji pestycydów w glebie i wodach powierzchniowych.

kup artykuly platne