Nowa dyrektywa organów UE

 

Parlament Europejski, Komisja Europejska i Rada UE porozumiały się w sprawie powstanie dyrektywy zapewniającej pracownikom w UE bardziej przejrzyste i przewidywalne warunki pracy. Nowa regulacja ma unowocześnić obecnie istniejące zobowiązania do udzielania przez pracodawcę informacji o wykonywanej pracy, a także ustalić minimalne normy pozwalające zapewnić większą przewidywalność warunków pracy, zwłaszcza dla pracowników zatrudnionych w elastycznych godzinach, na wezwanie czy w innej nietypowej formie.

Z treści nowej dyrektywy UE wynika, że prawa i obowiązki na początku zatrudnienia muszą być przedstawione wszystkim pracownikom, niezależnie od rodzaju i wymiaru pracy. Ponadto pracodawca będzie uzgadniał z pracownikiem, w jakich godzinach i terminach ma być dyspozycyjny oraz z jakim wyprzedzeniem będzie o konieczności pracy powiadamiany. W efekcie nie będzie można zwolnić pracowników przy pracy na wezwanie, którzy odmówią zlecenia wymagającego pracy poza wcześniej ustalonymi godzinami. Dodatkowo zabronione będzie wprowadzanie zakazu podejmowania pracy w innych firmach, jeżeli nie mieści się to w harmonogramie pracy ustalonym z pracodawcą.

– Uważam, że osiągnęliśmy najlepszą możliwą ofertę i że pracownicy w trudnej sytuacji skorzystają z europejskich minimalnych ram ochrony – ocenił dyrektywę UE hiszpański europoseł z Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) Enrique Calvet Chambon.

– Dzisiejsze porozumienie należy szybko potwierdzić. Przyniesie ono bardzo wymierne i konkretne korzyści około 200 mln pracowników w całej UE – dodała unijna komisarz ds. zatrudnienia Marianne Thyssen.

kup artykuly platne