Nowe zmiany prawne w UE

 

Przedstawiciele Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego uzgodnili treść dyrektywy dotyczącej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, dając krajom członkowskim UE 3 lata na wdrożenie zmian prawnych. Zgodnie z założeniami treści dokumentu każdemu z rodziców przysługiwać ma co najmniej 2 miesiące płatnego urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego. W ten sposób pracujący rodzice w państwach UE zyskają dodatkowe 5 dni urlopu przeznaczonego na opiekę nad chorym lub niesamodzielnym członkiem rodziny. Nie będzie jednak możliwości przejęcia pozostałych dni urlopu rodzicielskiego przez drugiego z opiekunów.

Aktualnie w Polsce pracującym rodzicom przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego i 36 miesięcy urlopu wychowawczego, z czego tylko miesiąc urlopu wychowawczego jest co do zasady przypisany do opiekuna. Nowa dyrektywa UE zakłada wymóg zapewnienia co najmniej 2 miesiące urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców, czego polskie przepisy nie spełniają.

– Nie można wykluczyć, że ustawodawca zdecyduje się np. na wprowadzenie odpłatności za 4 miesiące urlopu wychowawczego, przy czym każdy z rodziców mógłby wykorzystać po 2 miesiące. Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem byłoby systemowe zapewnienie obojgu rodzicom prawa do opieki płatnej na godnym poziomie. Celem dyrektywy UE jest przecież realne umożliwienie łączenia życia prywatnego z zawodowym – wskazuje Barbara Surdykowska, ekspert biura NSZZ „Solidarność”.

– W kwestii sposobu wykorzystania uprawnień rodzicielskich i dzielenia się nimi najistotniejsze znaczenie ma opinia pracowników. Jednak wprowadzenie np. płatnej części urlopu wychowawczego stanowiłoby istotną zachętę do korzystania z niej. Na pewno konieczne byłoby przeanalizowanie tego rozwiązania i ocenienia jego skutków dla firm – wskazuje radca prawny Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

kup artykuly platne