Zmiany od 6 lutego

   • Dzięki dekretowi prezydenta dla obywateli 80 krajów wprowadzono ruch bezwizowy
  • Podstawą decyzji ma być chęć ułatwienia prywatnych podróży
  • Będzie on jednak obostrzony dodatkowymi wymaganiami 

Dzięki dekretowi podpisanemu wczoraj przez prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenkę dla obywateli 80 krajów, w tym wszystkich państw członkowskich UE, wprowadzono ruch bezwizowy. Podstawą podjęcia takiej decyzji ma być chęć ułatwienia prywatnych podróży w celach biznesowych i turystycznych.

Zgodnie z treścią dokumentu, opublikowanego na prezydenckiej stronie internetowej, warunkiem bezwizowego przekroczenia granicy jest maksymalnie 5-dniowy pobyt i skorzystanie z przejścia znajdującego się na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Mińsku. Jest to możliwe wyłącznie przy posiadaniu aktualnego paszportu, kwoty zbliżonej do 80 zł na każdy dzień planowanego pobytu, a także wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego na sumę minimum 10 tysięcy dolarów w firmie ubezpieczeniowej współpracującej z Białorusią.

Oprócz Europejczyków obostrzonym dodatkowymi wymaganiami ruchem bezwizowym objęci zostali obywatele chociażby Brazylii, Indonezji, Stanów Zjednoczonych czy Japonii. Nie będzie on jednakże dotyczył tych obcokrajowców, którzy na terytorium Białorusi przylecą samolotami z Rosji.

Dekret wejdzie w życie 6 lutego bieżącego roku.