Papież Franciszek znów zaskakuje

 

Papież Franciszek postanowił, że oprócz męczeństwa i heroiczności cnót powodem beatyfikacji i kanonizacji może być też „dar życia”. Dokument rozszerzający procedurę wyniesienia na ołtarze ogłosił Watykan we wtorek.

We wstępie do dokumentu w formie motu proprio papież przytoczył słowa z Ewangelii według świętego Jana: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”.

– Godni specjalnego uznania i czci są ci chrześcijanie, którzy, podążając śladami Pana Jezusa i jego nauczania, zaoferowali dobrowolnie i szczerze swoje życie innym i do śmierci wytrwali w tym postanowieniu – podkreślił Franciszek.

– Oczywiste jest, że heroiczne oddanie życia, podyktowane i wspierane przez miłość, wyraża prawdziwe, pełne i wzorowe naśladowanie Chrystusa i z tego powodu zasługuje na podziw, jaki wspólnota wiernych ma zwyczaj wyrażać dla tych, którzy z własnej woli przyjęli męczeństwo krwi i w sposób heroiczny praktykowali cnoty chrześcijańskie – dodał papież.

Wyjaśnił, że decyzję podjął po wcześniejszej aprobacie ze strony Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Franciszek zdecydował, że do beatyfikacji kandydata na ołtarze z racji jego daru życia konieczne jest uznanie cudu za jego wstawiennictwem. Papież wielokrotnie w homiliach mówił o „świętości” chrześcijan, którzy poświęcają swoje życie dla innych, niosąc im pomoc, opiekując się potrzebującymi.

Źródło: