Spotkanie Czaputowicza z Zachariewą

 

Polska jest ważnym krajem UE i wieloletnim przyjacielem Bułgarii – powiedziała w poniedziałek wicepremier i szefowa dyplomacji tego kraju Ekaterina Zachariewa. Dodała, że podczas spotkania z szefem polskiego MSZ Jackiem Czaputowiczem poruszono m.in. temat uruchomienia wobec Polski art. 7.

"Polska jest ważnym krajem dla UE i długoletnim przyjacielem Bułgarii" – oświadczyła w poniedziałek Zachariewa po spotkaniu z szefem polskiego MSZ Jackiem Czaputowiczem.


Przypomniała, że w 2018 roku przypada 100. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Bułgarią. Wyraziła nadzieję, że obchody tego wydarzenia będą przebiegać "w godny sposób". "Zrobimy to nie tylko poprzez spotkania na wysokim szczeblu, ale także poprzez łączenie naszych rodaków" – dodała. W tym kontekście Zachariewa zwróciła uwagę, na "wzrastającą liczbę polskich obywateli w Bułgarii".

Poinformowała ponadto, że podczas spotkania z szefem polskiego MSZ, oprócz stosunków dwustronnych, omówiona została również agenda Unii Europejskiej oraz kwestie wspólnej obrony i bezpieczeństwa. "W jej ramach łączy nas wiele wspólnych punktów widzenia" – zapewniła.

"Także z czysto proceduralnego punktu widzenia omówiliśmy kwestię dotyczącą problemu procedury w ramach art. 7, która została uruchomiona 20 grudnia; cieszy nas obserwowany przez nas dialog z Komisją i Radą UE" – dodała szefowa bułgarskiego MSZ. Wyraziła też nadzieję, że "dzięki wspólnym staraniom uda się osiągnąć zadowalające rozwiązanie w tej kwestii".

"Omówiliśmy też priorytety bułgarskiej prezydencji w UE, w tym zbliżenie Bałkanów Zachodnich z UE; posiadamy wręcz identyczne stanowisko w tej kwestii" – podkreśliła.


Zachariewa przekazała też, że rozmowy z szefem polskiej dyplomacji dotyczyły polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej UE. "To polityka na rzecz solidarności, wzrostu gospodarczego i zbliżenia między państwami Unii Europejskiej" – oceniła.

Zachariewa podziękowała Polsce za jej poparcia dla wejścia Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen oraz zadeklarowała wsparcie Bułgarii dla Jacka Czaputowicza w pełnieniu przez niego funkcji ministra spraw zagranicznych.


Źródło: