Może utworzyć się ich nawet kilkadziesiąt tysięcy

   • Ministerstwo Rozwoju publikuje szacunki związane z Brexitem
  • Zdaniem resortu, w Polsce powstanie kilkanaście-kilkadziesiąt tys. miejsc pracy
  • To również efekt szeregu spotkań z instytucjami finansowymi i firmami 

Ministerstwo Rozwoju zakłada, że dzięki Brexitowi uda się stworzyć w Polsce nawet kilkadziesiąt tys. miejsc pracy.

– Szacujemy, że dzięki Brexitowi w Polsce uda się stworzyć kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy. Wartym zauważenia jest fakt, że przyciągane inwestycje charakteryzują się wyższym poziomem zaawansowania. Są to inwestycje, które tworzą produkty o wyższej wartości dodanej i zapewniają wysokopłatne miejsca pracy – napisał resort w odpowiedzi na interpelację poselską.

Ministerstwo Rozwoju podało, że w 2016 roku został wysłany list do najważniejszych instytucji finansowych, w którym zostały przedstawione atuty przemawiające za lokowaniem inwestycji w Polsce oraz zaoferowane zostało osobiste zaangażowanie się w rozmowy członków kierownictwa resortu.

– W konsekwencji, odbyło się szereg spotkań z instytucjami finansowymi i firmami, które mogą być zainteresowane przeniesieniem działalności do Polski. Ponadto, członkowie kierownictwa MR odbyli szereg wyjazdów do Wielkiej Brytanii w celu udziału w konferencjach poświęconych inwestycjom w Polsce oraz spotkaniach z szefami międzynarodowych koncernów – napisano.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl