Rząd grecki opiera się na nowym porozumieniu UE

Pierwsi migranci zostali deportowani z greckich wysp do Turcji w ramach budzącego kontrowersje nowego planu UE na rzecz rozwiązania kryzysu migracyjnego.

Dwie tureckie łodzie pasażerskie, przewożące 136 w większości pakistańskich imigrantów, przybyła z wyspy Lesbos do tureckiego miasta Dikili, w towarzystwie dwóch tureckich statków straży przybrzeżnej i policyjnego śmigłowca. Trzeci statek, w którym znalazło się 66 osób, głównie Afgańczyków, przybył tam później z wyspy Chios.

Umowa UE–Turcja ma na celu zniechęcić imigrantów z terenów ogarniętych biedą i konfliktem do wyruszania często w niebezpiecznych małych łodziach i pontonach do Europy, a także przełamać model biznesowy przemytników ludzi i zamknąć główny szlak przemytniczy. Zgodnie z warunkami porozumienia, wszyscy, dostający się do Grecji nielegalnie, po 20 marca będą odsyłani z powrotem do Turcji.

Każdy Syryjczyk odesłany do Turcji ma być weryfikowany, a po akceptacji ma trafić jako uchodźca z Turcji do Europy, choć maksymalna liczba osób, dla których takie przesiedlenie jest możliwe, jest ograniczona do 72 000.

W zamian UE zaoferowała Turcja miliardy z funduszy, aby pomóc zapewnić pomoc dla imigrantów w obrębie jej granic, a także przyznanie ustępstw politycznych.