Odpowiednie oczyszczanie ścieków

 

KE wezwała Polskę do przestrzegania przepisów dotyczących środowiska i ścieków komunalnych. Komisja uważa, że Polska łamie nałożony na kraje UE obowiązek, by wszystkie miejscowości powyżej 2 tys. mieszkańców odpowiednio oczyszczały ścieki.

Komisja podjęła w czwartek decyzję o skierowaniu do władz Polski wezwania do przestrzegania prawa UE w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych.

"Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, by wszystkie aglomeracje o liczbie mieszkańców powyżej 2 tys. odpowiednio odprowadzały i oczyszczały ścieki komunalne. Wszystkie polskie aglomeracje powinny były zastosować się do tych przepisów do 31 grudnia 2015 r. Mimo wysiłków Polski i wsparcia finansowego udzielanego w ramach polityki spójności poziom nieprzestrzegania przepisów jest nadal wysoki" – poinformowała KE.

Polska ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję.

KE wezwała też w czwartek Polskę do przestrzegania przepisów UE w sprawie oceny oddziaływania na środowisko niektórych przedsięwzięć publicznych i prywatnych.

Zdaniem KE w przypadku niektórych projektów Polska uniemożliwia organizacjom ochrony środowiska, zwrócenie się do sądu o ustanowienie środków tymczasowych lub zaskarżenie ostatecznego pozwolenia na podstawie jego niezgodności z przepisami UE.

Komisja uważa też, że w przypadku niektórych projektów infrastrukturalnych, takich jak projekty budowy dróg lub porty lotnicze, skutki kontroli sądowej są ograniczone. Dlatego wzywa Polskę, by dostosowała w prawodawstwie krajowym dyrektywę UE w celu rozwiązania problemu.

"Skoro jednak sprawa pozostaje nierozwiązana, Komisja kieruje do władz Polski dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia. Polska ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu do niej uzasadnionej opinii" – czytamy w oświadczeniu.

Źródło: Z Brukseli Łukasz Osiński