Podziały w Gazpromie

 

Rosyjski koncern Gazprom przyznał po raz pierwszy, że istnieje możliwość jego podziału, a także iż obawia się, że utraci monopol na eksport gazu rurociągami – podał dziennik "Wiedomosti", powołując się na prospekt związany z nową emisją euroobligacji firmy.

"Nie ma pewności, iż wyłączne prawo firmy (do eksportowania gazu – PAP) nie zostanie anulowane bądź też, że nasz biznes czy działalność operacyjna nie zostaną zreorganizowane w jakiś inny sposób" – głosi prognoza Gazpromu. Autorzy prospektu wskazują, iż tego rodzaju decyzję może podjąć rząd rosyjski.

Jak zauważają w piątek "Wiedomosti", w przeszłości w swych prospektach emisyjnych Gazprom wspominał o ryzyku utraty monopolu na eksport gazu. Jednak tym razem po raz pierwszy mowa jest o możliwości reorganizacji koncernu.

Cytowany przez dziennik urzędnik szczebla federalnego powiedział, że nie było dotąd żadnych spotkań dotyczących pozbawienia Gazpromu jego monopolu na eksport surowca. "Jeśli chodzi o reorganizację, to jest to możliwe, ale jej skala nie będzie duża od razu, wszystko będzie robione stopniowo" – powiedziało źródło.

Przedstawiciele Gazpromu, jak i wicepremiera Rosji Arkadija Dworkowicza, odmówili komentarzy.

"Wiedomosti" wskazują, że za zmianami w Gazpromie opowiadał się w przeszłości szef koncernu Rosnieft Igor Sieczyn, który proponował zarówno zniesienie monopolu Gazpromu na eksport gazu, jak i powołanie odrębnego operatora dla wszystkich gazociągów.

Źródło: Z Moskwy Anna Wróbel