570 mln euro za zawyżone opłaty

 

Komisja Europejska nałożyła na oferenta kart płatniczych MasterCard 570 mln euro kary ze względu na zawyżone opłaty. Obowiązujące reguły wewnętrzne zakładają, że od każdej transakcji bank, w którym konto ma punkt zakupu (tzw. acquirer), uiszcza opłatę manipulacyjną bankowi właściciela karty płatniczej (tzw. issuer). Uiszczając opłatę manipulacyjną acquirer stosuje stawki obowiązujące w kraju siedziby punktu zakupu. Choć niektóre banki państwach członkowskich UE oferują korzystniejsze warunki, w umowie z MasterCard korzystanie z ich usług jest zakazane. Dlatego w 2013 roku Komisja Europejska wszczęła postępowanie antymonopolowe w tym zakresie.

Centrala MasterCard mieści się w amerykańskim Purchase w stanie Nowy Jork. Jak wyliczono, obecnie za pomocą kart płatniczych odbywa się ponad połowa bezgotówkowych transakcji konsumentów i firm na terenie UE. W 2017 roku obroty firmy wyniosły prawie 12,5 mld dolarów. MasterCard zgodziło się przyjąć grzywnę i nie oponowało z decyzją Komisji Europejskiej, przez co karę zmniejszono o 10%.

– Firma MasterCard uniemożliwiła handlowcom korzystanie z lepszych warunków oferowanych przez banki w innych państwach członkowskich UE i tym samym złamała przepisy antymonopolowe. Przełożyło się to na wyższe opłaty dla klientów – komentowała decyzję unijna komisarz ds. konkurencji Margarethe Westager.

kup artykuly platne