Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ

   • Dziś święto ogólnoludzkiego dążenia do szczęścia
  • Ustanowione zostało w rezolucji ONZ z 28 czerwca 2012 roku
  • Zobowiązuje do propagowania dobrobytu wśród wszystkich narodów 

Na mocy rezolucji specjalnej Zgromadzenie Ogólne ONZ z 28 czerwca 2012 roku, dzień 20 marca został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Szczęścia. Wprowadzenie tego święta uzasadnione jest ogólnoludzkim dążeniem do szczęścia z uwzględnieniem zdrowej, szeroko pojętej równowagi, które zostały określone jako podstawowy cel każdego człowieka.

Inicjatywa zwrócenia uwagi na owo zagadnienie należała do Królestwa Buthanu, uznawanego za najszczęśliwsze miejsce na ziemi. Władze kraju dokonują pomiarów narodowego szczęścia już od 1972 roku. Uchwalenie święta było więc częścią kampanii dyplomatycznej królestwa.

Specjalna rezolucja w treści zobowiązuje przyjmujące ją kraje ONZ do działań zmierzających do propagowania szczęścia i dobrobytu wśród wszystkich narodów.

– Nawołujemy do bardziej kompleksowego, sprawiedliwego i zrównoważonego podejścia do rozwoju gospodarczego, który promuje szczęście i dobrobyt dla wszystkich narodów – można przeczytać w treści dokumentu.Dążenie do osiągania stanu społeczeństwa, w którym członkowie skupialiby się na zadowoleniu osób wokół siebie bardziej niż na własnych korzyściach, w tym jego propagowanie w Międzynarodowym Dniu Szczęścia to zadanie „Akcji Szczęście” –społecznego ruchu, działającego w 160 państwach członkowskich ONZ, w tym w Polsce.

W naszym kraju mają jednak jeszcze sporo do zrobienia – zgodnie z Światowym Raportem Szczęścia ONZ z 2016 roku Polska znajduje się na 57. miejscu wśród najbardziej szczęśliwych krajów świata.