Głosowanie nad procedurą z art 7.1. unijnego traktatu

 

Szefowa MSZ Bułgarii Ekaterina Zachariewa wyraziła w piątek nadzieję, że polskie władze dokonają przed końcem lutego zmian w ustawach sądowych i porozumieją się z Komisją Europejską, by uniknąć głosowania nad procedurą z art 7.1. unijnego traktatu.

"Taka procedura uruchamiana jest po raz pierwszy. Komisja podjęła decyzję. Teraz powinniśmy wysłuchać Polski. Pierwsza okazja dla ministrów ds. europejskich będzie w lutym. Mamy nadzieję, że w tym okresie będą negocjacje z Komisją, że Polska przeprowadzi zmiany w swoich reformach, osiągnie porozumienie z Komisją i sytuacja się uspokoi" – powiedziała na spotkaniu z brukselskimi korespondentami w Sofii Zachariewa.

Bułgaria, która sprawuje w tym półroczu prezydencję, będzie kierowała procesem dotyczącym art. 7 unijnego traktatu przeciw Polsce. Szefowa dyplomacji tego kraju spotka się w poniedziałek z nowym ministrem spraw zagranicznych Polski Jackiem Czaputowiczem. Według jej zapowiedzi, chce z nim rozmawiać na temat zmian w systemie sprawiedliwości, kwestionowanych przez Komisję.

"Sięgnięcie po art 7.1. ma na celu przekazanie krajowi rekomendacji, by trzymał się wartości europejskich" – zauważyła. Bułgarscy dyplomaci, z którymi rozmawiała PAP, sugerują, że do głosowania w radzie UE nad tym, czy w Polsce istnieje wyraźne ryzyko naruszenia wartości unijnych, może dojść dopiero za kilka miesięcy. Minister ds. europejskich Bułgarii Liljana Pawłowa nie wykluczyła, że sprawa wyjdzie poza pierwsze półrocze, czyli poza prezydencję jej kraju.

Wówczas problemem zajmowałaby się Austria, dla której temat ten nie będzie zbyt wygodny. Rząd w Wiedniu współtworzy bowiem prawicowo-populistyczna Austriacka Partia Wolności (FPOe), która sama w przeszłości była powodem sankcji ze strony państw UE (była też przyczyną utworzenia procedury praworządności w KE).

Jednak i dla Bułgarów rozmawianie na temat problemów Polski w kontekście wymiaru sprawiedliwości może być kłopotliwe. Sofia od lat jest w mechanizmie współpracy i weryfikacji (CVM), w ramach którego KE monitoruje m.in. kwestie sądownictwa oraz zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej.

"W żadnym raporcie CVM, które zostały wydane na przestrzeni 10 lat, nie ma słowa, że Bułgaria nie trzyma się praworządności. Są problemy z tym, jak działa nasz system wymiaru sprawiedliwości, jak walczyć z korupcją, ale nigdy nie napisano, że jest problem z praworządnością w Bułgarii" – zaznaczyła szefowa MSZ tego kraju.

Jak przekonywała, Bułgaria nie będzie miała problemu z dyskutowaniem tej kwestii, nie tylko dlatego, że każdy kraj ma jakieś problemy systemowe, ale też dlatego, że prezydencja nie zajmuje stanowiska, a ma jedynie ułatwiać porozumienie.

"To, że mamy problemy, pozwala nam zrozumieć je lepiej niż innym parterom europejskim. Czy wszystkie kraje strefy euro trzymają się kryteriów z Maastricht? Nie. Ale to nie przeszkadza im w dyskutowaniu przyszłości strefy euro" – powiedziała Zachariewa.

Powtarzając czwartkowe stanowisko premiera Bułgarii Bojko Borisowa, wyraziła nadzieję, że nie będzie głosowania w sprawie Polski w procedurze z art. 7.

KE w zaleceniach przyjętych 20 grudnia 2017 roku wskazała, jakie działania muszą podjąć polskie władze, aby odpowiedzieć na jej zastrzeżenia. Chodzi m.in. o wprowadzenie zmian do ustawy o Sądzie Najwyższym, w tym o niestosowanie obniżonego wieku emerytalnego wobec obecnych sędziów.

KE domaga się też zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Chce, by nie przerywano kadencji sędziów-członków Rady i zapewniono, by nowy system gwarantował wybór sędziów-członków przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego. Innym z zaleceń jest "przywrócenie niezależności i legitymacji Trybunału Konstytucyjnego przez zapewnienie, aby prezes i wiceprezes byli wybierani zgodnie z prawem oraz aby wyroki Trybunału były publikowane i w całości wykonywane".

Źródło: Z Sofii Krzysztof Strzępka