Ranking udziału krajów członkowskich w unijnym budżecie

   • Europejski Urząd Statystyczny Eurostat wydał komunikat dot. unijnego PKB w 2016 roku
  • Wskazane zostały kraje o największym i najmniejszym udziale w unijnym budżecie
  • Ponad połowę PKB wygenerowały Niemcy, Wielka Brytania i Francja 

Jak podaje Europejski Urząd Statystyczny Eurostat, Polska wytworzyła 2,9% unijnego PKB, Niemcy – ok. 21%, a strefa euro – ponad 72%.

Jak wynika z poniedziałkowego komunikatu europejskiego urzędu statystycznego, w 2016 r. produkt krajowy brutto (PKB) Unii Europejskiej (w cenach bieżących) wyniósł 14,8 bln euro. Ponad połowę z tego wygenerowały trzy państwa członkowskie: Niemcy, Wielka Brytania i Francja.

Z PKB sięgającym 3,1 bln euro Niemcy są najsilniejszą gospodarką UE, wytwarzając ponad jedną piątą (21,1%) unijnego PKB. Do największych gospodarek Unii należą ponadto: Wielka Brytania (16%), Francja (15%), Włochy (11,3%), Hiszpania (7,5%) i Holandia (4,7%).

Polska z PKB na poziomie 424,6 mld euro uplasowała się 8. miejscu w UE (2,9% unijnego PKB), wyprzedzając m.in. Belgię (2,8%) i Austrię (2,4%).

Na drugim końcu skali znalazło się 11 państw członkowskich, które osiągnęły PKB poniżej 1% całkowitej wartości PKB w UE. Były to: Węgry, Słowacja, Luksemburg, Bułgaria, Chorwacja, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Cypr i Malta.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl