Efekt spotkania burmistrzów największych miast Europy w Brukseli

   • Spotkanie burmistrzów największych miast Europy odbyło się na początku marca
  • Efektem jest list 34 przedstawicieli miast do przewodniczącego Rady Europy Donalda Tuska
  • Burmistrzowie wskazują też, że wzmocnienie Unii zaczyna się od obywateli 

Na początku marca w Brukseli spotkali się burmistrzowie największych miast Europy. W debacie tej uczestniczył prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz. Pokłosiem spotkania jest list 34 przedstawicieli dużych miast europejskich skierowany do przewodniczącego Rady Europy Donalda Tuska i do Paolo Gentiloniego, premiera Włoch, znanego m.in. z aprobaty koncepcji Europy różnych prędkości.

Zebrani podczas Szczytu Burmistrzów dyskutowali na temat łączności poszczególnych państw z Unii Europejskiej, sytuacji samorządności w państwach członkowskich, a także wpływu lokalnych polityków na moderowanie życia społeczności miast. Istotną częścią dyskusji Eurocities była debata o przyszłości Europy po głosowaniu w sprawie Brexitu i w obliczu rosnącego populizmu i eurosceptycyzmu.

– Potrzebujemy pewnej swych działań i silnej Unii Europejskiej, która podejmie wyzwania, z jakimi każdy z nas z osobna nie może sobie skutecznie poradzić, by wspomnieć o zmianach klimatycznych, bezpieczeństwie i pogłębiających się nierównościach – czytamy w liście.

Burmistrzowie wskazują też, że wzmocnienie Unii zaczyna się od obywateli. W wielu europejskich miastach mieszkańcy uczestniczą w nowych formach demokracji, z których Unia może czerpać inspiracje i adaptować pewne rozwiązania w swoich strukturach globalnych. Zebrani zauważyli, że wyzwaniem, przed którym stoi Unia, jest odzwierciedlenie innowacyjności jej obywateli.

– Trzeba, żeby politycy i urzędnicy wszystkich szczebli administracji rządowej wyszli zza swych biurek, by słuchać i rozmawiać bezpośrednio z obywatelami – stwierdzają burmistrzowie. Istotną częścią przesłania jest też wskazanie na dialog i nieustanną współpracę na linii: europejskie miasta – instytucje UE.

Przewodniczący Eurocities odwołali się też do Białej Księgi, w której Komisja Europejska 1 marca przedstawiła pięć scenariuszy możliwego rozwoju Unii. Wskazują jednak, że rozpatrywanie potencjalnej przyszłości UE to za mało i należy odwołać się do jej fundamentów.

– Nasz scenariusz dla Europy opiera się na kanonie podstawowych wartości: szacunku, wolności, spójności, solidarności, bezpieczeństwa, różnorodności i równości szans – wyliczają podpisani.

W związku z tym w najbliższym czasie miasta europejskie będą pracowały w ramach kampanii „Miasta na rzecz przemyślenia postaci i przemodelowania Europy”, angażując swoich mieszkańców w dialog o kształcie UE. List podpisali Daniël Termont, burmistrz Gandawy, przewodniczący Eurocities, oraz Karin Wanngård, burmistrz Sztokholmu, wiceprzewodnicząca Eurocities.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd