Władze Unii Europejskiej chcą wprowadzić obowiązek wizowy

W toku dyskusji politycznej jest prowokacyjna propozycja, aby podróżujący do Europy obywatele Stanów Zjednoczonych i Kanady musieli starać się obowiązkowo o wizy.

Komisja Europejska wyznaczyła Parlamentowi Unii Europejskiej i Radzie asumpt do "pilnego rozpoczęcia dyskusji" w ciągu trzech miesięcy. Po upływie tego terminu rozważa się rozpoczęcie nakładania obowiązku wizowego dla Amerykanów i Kanadyjczyków. 12 kwietnia został wyznaczony zaś jako termin dla pięciu krajów – Kanady, Stanów Zjednoczonych, Brunei, Japonii i Australii – do wdrożenia polityki wzajemności wizowej UE, wymagająca od krajów, których obywatele nie potrzebują wiz na terenie UE, by w zamian umożliwiły ruch bezwizowy dla wszystkich obywateli UE.

– Obywatele słusznie oczekują podróżowania bez wizy do jakiegokolwiek kraju trzeciego, którego obywatele mogą wjechać do strefy Schengen bezwizowo. – powiedział po spotkaniu w Strasburgu Dimitris Awramopulos, europejski komisarz ds. obywatelstwa i migracji. Jak zapewniał, prawne, polityczne i gospodarcze konsekwencje ewentualnego czasowego zawieszenia ruchu bezwizowego zostały przez komisarzy dokładnie ocenione. – To byłoby zrównoważone i sprawiedliwego rozstrzygnięcie. – skwitował swoją wypowiedź.

Rozwiązanie ma zmobilizować do przestrzegania ustalonych harmonogramów dodawania nowszych państw członkowskie UE do swoich wykazów państw wzajemności wizowej zwłaszcza Stany Zjednoczone i Kanadę. Stany Zjednoczone wymagają wiz dla obywateli Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Polski i Rumunii. Kanada robi to dla obywateli Bułgarii i Rumunii.