Nie można głosić ubóstwa i żyć jak faraon

 

W przemówieniu inaugurującym obrady Konferencji Episkopatu Włoch w Auli Synodu w Watykanie papież Franciszek pouczał biskupów, że nie mogą głosić ubóstwa i jednocześnie „żyć jak faraonowie”. jednocześnie zwrócił ich uwagę na fakt, że kryzys powołań ma swoje źródła w skandalach, które są ujawniane w Kościele. Wyraził również niepokój związany z obrotem pieniędzmi przez władze Kościoła.

– Kontrświadectwem jest głoszenie ubóstwa i życie jak faraon. Wielki ból sprawia wiadomość o tym, że duchowny dał się zmanipulować albo, co gorsze, w nieuczciwy sposób zarządził wdowimi groszami – mówił papież Franciszek. – Bardzo skandaliczny jest brak przejrzystości w podejściu do pieniędzy i traktowanie dóbr Kościoła, jakby były osobistą własnością. Włoski episkopat wiele uczynił w kwestii ubóstwa i przejrzystości, lecz wciąż można zrobić jeszcze jeden krok naprzód. To zatruty owoc kultury tymczasowości i dyktatury pieniędzy. Też skandale i chłodne głoszenie świadectwa oddalają młodzież od życia konsekrowanego. Ile seminariów zostanie zamkniętych z powodu braku powołań? Bóg tylko wie – ocenił.

Papież Franciszek po raz kolejny wskazał również liczbę 250 diecezji we Włoszech jako zbyt wysoką.

– To temat, który ciągnie się od dawna; sądzę, że nadszedł czas, by go zakończyć jak najszybciej – powiedział papież Franciszek.

Źródło: