Niedopuszczalność wpisana do katechizmu

 

11 maja Watykan opublikował decyzję papieża Franciszka, która nakazuje wprowadzenie do Katechizmu Kościoła Katolickiego tezy o niedopuszczalności kary śmierci.

Dotąd 2267 artykuł Katechizmu Kościoła Katolickiego, nie wykluczał stosowania kary śmierci, jeśli była ona jedynym dostępnym sposobem, aby ochronić ludzkie życie przed napastnikiem, ocenionym jako absolutna konieczność. W nowej wersji brzmi: „kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby”.

– Wymierzanie kary śmierci, dokonywane przez prawowitą władzę, po sprawiedliwym procesie, przez długi czas było uważane za adekwatną do ciężaru odpowiedź na niektóre przestępstwa i dopuszczalny, choć krańcowy, środek ochrony dobra wspólnego. Dziś coraz bardziej umacnia się świadomość, że osoba nie traci swej godności nawet po popełnieniu najcięższych przestępstw. Co więcej, rozpowszechniło się nowe rozumienie sensu sankcji karnych stosowanych przez państwo. Ponadto, zostały wprowadzone skuteczniejsze systemy ograniczania wolności, które gwarantują należytą obronę obywateli, a jednocześnie w sposób definitywny nie odbierają skazańcowi możliwości odkupienia win – stanowi nowa treść art. 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Źródło: