Debata nad przyszłością Europy

 

– Tworzenie podziałów w Unii Europejskiej osłabi ją – powiedział w Atenach prezydent Andrzej Duda. Według niego rozwiązaniem wartym rozważenia jest włączenie do debaty nad przyszłością UE parlamentów narodowych.

Prezydenci Polski Andrzej Duda i Grecji Prokopis Pawlopulos wzięli udział w poniedziałek w Atenach w otwarciu wystawy poświęconej polskiemu i greckiemu bohaterowi z czasów drugiej wojny światowej Jerzemu Iwanowowi-Szajnowiczowi.

W swym wystąpieniu Duda mówił o przyszłości UE. Przekonywał, że powodzenie europejskiego projektu wymaga upodmiotowienia głosu obywateli w debacie na ten temat. "Rozwiązaniem w moim przekonaniu wartym co najmniej poważnej dyskusji, jest pomysł mocniejszego włączenia do tej debaty parlamentów narodowych, które stanowią polityczną reprezentację społeczeństwa i mają jego silną legitymizację z racji wyłonionego w wyborach wielopartyjnego pluralizmu" – podkreślił.

Duda zaznaczył, że "Europa to przede wszystkim jej obywatele, nie instytucje, ale zwykli ludzie". "Niestety dzisiaj wielu obywateli nie ma poczucia sprawczości w polityce. Zbyt często ich głos jest dezawuowany ze względów ideologicznych i wykluczany z debaty publicznej pod zarzutem populizmu" – uznał prezydent. "W konsekwencji takiego podejścia, nasze demokracje oraz rządy nie spełniają swojej podstawowej funkcji – realizacji zadań, które są ważne dla obywateli" – powiedział.

Prezydent zapewniał też, że Polska konsekwentnie broni prawa wszystkich państw członkowskich do równego traktowania w procesie decydowania o przyszłości Europy.

Jak podkreślił, nie ma wątpliwości, że "zgoda na tworzenie wewnętrznych hierarchii i podziałów w Unii, doprowadzi ostatecznie do jej osłabienia".

"Co więcej, wbrew pomysłodawcom, różnicowanie członków Unii nie rozwiązuje żadnego problemu" – mówił.

Według niego dzieje się tak, ponieważ "owe projekty są motywowane egoizmem krajowym, nie zaś wspólnotową solidarnością". "Gdyby było inaczej, już dawno odrzucono by na przykład projekt, zagrażający bezpieczeństwu energetycznemu części państw członkowskich. Nie na tym polega przecież lojalna współpraca, o której mówią europejskie traktaty" – podkreślił Duda.

Wyraził przeświadczenie, że "zjednoczona Europa tylko wtedy będzie silna, jeśli zdoła obronić cztery jedności: instytucji europejskich, prawa wspólnotowego, europejskiego rynku i budżetu w zakresie wspólnej polityki".

Polski podkreślił, że Polska jako wolne i demokratyczne państwo chce budować świat, w którym będą przestrzegane wolność narodów i równość państw. "Nie mam wątpliwości, że solidarna współpraca oraz poszanowanie i egzekwowanie prawa międzynarodowego dają wspólnocie wolnych narodów skuteczną siłę do przeciwstawienia się polityce agresji, która burzy międzynarodowy ład i bezpieczeństwo" – zaznaczył.

Duda mówił też o niestałym członkostwie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, które Polska na dwa lata obejmie od przyszłego roku. "Zaangażowanie Polski na rzecz budowania bezpieczeństwa międzynarodowego oraz wspólnoty wolnych państw, to najważniejsze z priorytetów naszych działań, które będziemy chcieli podjąć podczas członkostwa w RB ONZ" – powiedział.

"Idziemy do Rady Bezpieczeństwa z przekonaniem, że prawo międzynarodowe jest jedynym skutecznym mechanizmem utrzymania pokojowych relacji między narodami" – podkreślił prezydent. Według niego poszanowanie prawa międzynarodowego jest podstawą "stabilnego, przewidywalnego i pokojowego ułożenia stosunków między państwami".

"W tym przypadku wolność jest synonimem pokoju. Zniewolenie jest zaś źródłem wojny" – podsumował polski prezydent.

Bohater wystawy, urodzony w Warszawie Jerzy Iwanow-Szajnowicz, w czasie II wojny światowej prowadził działalność wywiadowczą i był zaangażowany w grecki ruch oporu.

Prezydent Duda mówił, że bohaterskie czyny Iwanowa-Szajnowicza musiała motywować miłość do ojczyzny połączona z umiłowaniem wolności. "Dziś, niemal 75 lat od swojej śmierci, Jerzy Iwanow-Szajnowicz, pozostaje symbolem męstwa oraz walki o wolność oraz niezależność, a także najwyższej ceny, jaką niekiedy przychodzi za nie zapłacić" – powiedział.

Źródło: Aten Magdalena Cedro