Wzrost poparcia dla naszego kraju

   • Polska może powtórzyć międzynarodowy sukces sprzed 20 lat
  • Rada Bezpieczeństwa ONZ jest jednym z najważniejszych organów dbających o pokój
  • Wybory będą miały miejsce w czerwcu 2017 roku 

Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych jest jednym z najważniejszych organów ONZ, odpowiedzialnym za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. W skład jej stałych członków wchodzi 5 państw: USA, Rosja, Chiny, Francja i Wielka Brytania. Dodatkowo zapraszanych jest 15 członków niestałych, których liczba uzależniona jest od klucza regionalnego – 5 miejsc przypada państwom Afryki i Azji, 2 – Ameryki Łacińskiej, 1 – Europy Wschodniej, a 2 pozostałe – Europy Zachodniej.

Polska, jako reprezentant grupy państw Europy Wschodniej, niestałym członkiem była Rady Bezpieczeństwa była ostatnio 20 lat temu. Teraz, jak przekonuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jest szansa, aby powtórzyć ten międzynarodowy sukces.

– Prowadzona przez ostatnie miesiące kampania przyniosła duży wzrost liczby poparć dla naszej kandydatury. Spotyka się ona z dużym zainteresowaniem państw, które doceniają dotychczasową aktywność Polski na forum ONZ. Aktualnie Polska jest jedynym kandydatem w swojej grupie regionalnej państw Europy Wschodniej – oświadczyła rzeczniczka MSZ Joanna Wajda.

Wybory niestałego członka Rady bezpieczeństwa ONZ będą miały miejsce w czerwcu 2017 roku. Polska, by wejść w skład elitarnego grona, musi zdobyć 2/3 głosów spośród 193 państw Zgromadzenia Ogólnego.