Skarga ministerstwa środowiska została złożona w Trybunale w Luksemburgu

   • Według źródeł dyplomatycznych w Brukseli, Polska zaskarżyła dyrektywę dot. zanieczyszczeń
  • Skargę na unijny akt wniósł resort środowiska w ubiegłym miesiącu
  • Powodem jest koszt dyrektywy UE wynoszący 500 mln euro rocznie od 2020 roku 

Polska zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości UE unijną dyrektywę, która ustanawia nowe limity głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza dla państw UE – dowiedziała się PAP ze źródeł dyplomatycznych w Brukseli.

Skarga przygotowana przez resort środowiska została złożona do Trybunału w Luksemburgu w ubiegłym miesiącu. Dotyczy przepisów ustanawiających maksymalne limity emisji dwutlenku siarki, cząstek stałych i tlenków azotu. Dzięki tym regulacjom w całej UE stopniowo ma się poprawiać jakość powietrza.

Według rozmówcy PAP z polskich kręgów dyplomatycznych, nasz rząd kwestionuje zarówno sposób procedowania nad tymi przepisami, jak i rozłożenie obciążeń pomiędzy poszczególne państwa członkowskie. Nowe limity miałby bowiem kosztować całą UE około 2 mld euro rocznie od 2020 roku, tymczasem na nasz kraj przypadałaby aż jedna czwarta tej kwoty, czyli około 500 mln euro.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl