Rozporządzenie Bruksela II bis

 

Państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4) zaproponują wspólną poprawkę do rozporządzenia regulującego kwestie związane z opieką zastępczą nad dziećmi – poinformował w środę w Parlamencie Europejskim wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

Chodzi o zmiany w rozporządzeniu Bruksela II bis, które dotyczy m.in. praw dzieci w trakcie procedury rozstrzygania sporów rozwodowych między małżonkami.

Podczas wysłuchania publicznego w PE dotyczącego regulacji w sprawie dzieci w rodzinach zastępczych Wójcik opowiadał o wprowadzanych w Polsce reformach, wskazując przy tym uwagę na luki w tym zakresie na poziomie unijnym. "To problem systemowy w całej UE, polegający na tym, że sprawa, gdzie dzieci mają być umieszczane, nie jest regulowana na poziomie prawa wspólnotowego" – podkreślił wiceszef resortu sprawiedliwości.

Wójcik zwrócił uwagę na problem umieszczania dzieci z polskim obywatelstwem w rodzinach zastępczych, w których nie mówi się po polsku. "Dziecko przechodzi traumę, gdy jest umieszczane w rodzinie, której nawet nie rozumie" – mówił. Jego zdaniem, prawo unijne należy tak zmienić, by chronić dobro dziecka w innych krajach UE w sytuacji, gdy jest ono na czas postępowania umieszczane w rodzinie zastępczej.

Dlatego – zaznaczył Wójcik – Grupa Wyszehradzka zaproponuje wspólnie odpowiednią poprawkę do prawa UE, która ma wypełnić istniejącą lukę w rozporządzeniu Bruksela II bis.

W Unii Europejskiej żyje 16 mln rodzin, w których małżonkowie są różnej narodowości lub mają różne obywatelstwa. Rocznie w UE dochodzi do 140 tys. rozwodów w tego rodzaju rodzinach. Wójcik już w zeszłym roku lobbował w Brukseli za rozwiązaniami przewidującymi, by w razie konieczności zapewnienia opieki zastępczej dziecku umieszczano je w możliwie najbardziej kulturowo zbliżonej rodzinie zastępczej. Ma to umożliwić zachowanie ciągłości tożsamości narodowej, kulturowej i religijnej, zgodnie z art. 8 Konwencji Praw Dziecka.

Polska chciałaby wykorzystać toczące się właśnie prace nad nowelizacją rozporządzenia Bruksela II bis. Mówi ono o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich, sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę.

W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski przyjął swoją opinię do nowelizacji rozporządzenia, które ma lepiej chronić najmłodszych w międzynarodowych sporach rozwodowych. Europosłowie zaproponowali, aby w przypadku umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej za granicą zadbano, by rodzeństwa nie były rozdzielane, a dziecko było powierzane rodzinie m.in. o tym samym pochodzeniu etnicznym czy wyznaniu. Posłowie nalegają również, by w takim przypadku ciągłość w wychowaniu dziecka została zachowana.

Rozporządzenie Bruksela II mówi o jurysdykcji, wykonywaniu i uznawaniu orzeczeń sądowych w sprawach małżeńskich i wykonywania władzy rodzicielskiej, z uwzględnieniem uprowadzeń rodzicielskich. Reguluje ono kwestie takie jak powierzenie pieczy nad dzieckiem, przyznanie opieki, kwestie styczności z dzieckiem, wyznaczania osób lub jednostek odpowiedzialnych za majątek dziecka i jego reprezentowanie, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczej. Reguluje także sprawy postępowania w przypadku uprowadzenia dziecka za granicę.

Źródło: Z Brukseli Krzysztof Strzępk   Źródło PAP