Polscy urzędnicy w światowym rankingu

 

Organizacja Transparency International corocznie, począwszy od 1985 roku, tworzy ranking pokazujący skalę korupcji w instytucjach państwowych w poszczególnych krajach świata. Raport jest tworzony na podstawie ankiet, które wypełniają przedsiębiorcy i eksperci w 180 państwach. Kraje ocenia się w nim w skali od 0 do 100, w której 0 to największy stopień korupcji, a 100 – najmniejszy. W tegorocznym Indeksie Percepcji Korupcji Polska zajęła 36. miejsce.

36. miejsce Polski w światowym rankingu korupcji z 60 punktami w skali od 0 do 100 jest powieleniem wyniku z ubiegłego roku. Tym samym nasz kraj okazuje się dotknięty korupcją w mniejszym stopniu niż inne państwa w regionie, a więc Litwa, Łotwa, Czechy czy Węgry. Lepsze miejsce w światowym rankingu korupcji uzyskała tylko Estonia.

Co ciekawe, według danych zamieszczonych w światowym rankingu korupcji, polscy urzędnicy są również uczciwsi niż administracja w Hiszpanii czy we Włoszech. Najmniejszą skalę korupcji w instytucjach państwowych wykazuje się w Danii, Nowej Zelandii oraz Finlandii, zaś najwięcej – w Somalii, Syrii i Sudanie Południowym.

kup artykuly platne