Deklaracja unijnego komisarza ds. środowiska

   • Unijny komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa złożył deklarację
  • Karmenu Vella oświadczył, że KE chce kontynuować program LIFE
  • Jego zdaniem ta inicjatywa odniosła dotąd ogromny sukces 

Komisarz UE ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella uczestniczył w posiedzeniu Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Komitetu Regionów UE. Wiceprzewodniczący komisji, marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień, zapytał przedstawiciela KE o rolę programu LIFE w drugiej połowie okresu programowania 2014–2020 i o to, jak może on funkcjonować po 2020 r.

LIFE to program poświęcony współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Zdaniem komisarza program LIFE odniósł ogromny sukces.

– Uważam, że jest to bardzo ważny program, który odniósł ogromny sukces, dlatego że wiele małych projektów zostało wprowadzonych na poziomie lokalnym. Myślę, że lokalne, niewielkie projekty docierają lepiej do obywateli, niż (…) wielkie projekty na skalę całego kraju – zaznaczył Vella. – Chcemy kontynuować program LIFE, także na poziomie dyskusji o przyszłych ramach finansowych – dodał.Witold Stępień jest autorem opinii KR ws. oceny programu LIFE. Komisja Europejska weryfikując zasadność kontynuowania programu w następnym okresie programowania, czyli po 2020 r., wystąpiła o jego okresową ocenę po trzech latach wdrażania (od 2014 r.).

Komitet Regionów UE zarekomendował utrzymanie LIFE w przyszłości, apelując jednocześnie o istotne zwiększanie jego budżetu. Jak zauważono w dokumencie przekazanym KE, budżet programu na lata 2014–2020 stanowi jedynie ok. 0,3% łącznej kwoty zobowiązań unijnego budżetu (ok. 3,5 mld euro).

– Nie stać nas na to, żeby nie mieć narzędzi finansowych dedykowanych ochronie środowiska i bioróżnorodności, natomiast powinniśmy stosować je w sposób elastyczny, przyjazny dla beneficjenta, łączyć z innymi funduszami – powiedział Stępień.

Jak dodał, chodzi o łączenie programu z innymi funduszami unijnymi, instrumentami zwrotnymi oraz kapitałem prywatnym.W opinii KR podkreślono, że program LIFE powinien być w większym stopniu elastyczny, przede wszystkim na etapie składania wniosku. Jak czytamy w dokumencie, obciążenia administracyjne związane z przygotowywaniem projektów często zniechęcają regiony do ubiegania się o wsparcie. Dotyczy to zwłaszcza dużych projektów, gdy przygotowanie wniosku „wymaga dużo czasu i energii oraz znacznych zasobów ludzkich”.

Komitet Regionów przestrzega przed znoszeniem tzw. kopert narodowych. Według KR wycofanie alokacji krajowych może doprowadzić do dalszego wzrostu różnic geograficznych w wykorzystaniu programu, zmniejszając szanse tych krajów, które tak jak Polska mają mniejsze doświadczenie w pozyskiwaniu środków.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl