Źródło jest nieznane

 

Państwowa Agencja Atomistyki poinformowała o niewielkich ilościach izotopu promieniotwórczego ruten-106 na terenie Europy, w tym w Polsce. Jak wynika z doniesień, w powietrzu występuje on jednak w ilościach, które nie zagrażają zdrowiu i życiu ludzi.

– Nie należy podejmować żadnych działań związanych z obecnością rutenu-106 w powietrzu, a w szczególności przyjmować preparatów z jodem. Najwyższe stężenie rutenu wstępnie oznaczone na terenie Polski wynosi 6,4 mBq/m3, co jest bardzo niewielką ilością. Oznacza to, że aby otrzymać roczną dawkę promieniowania jonizującego uznawaną za bezpieczną (tj. 1 milisievert), człowiek musiałby wdychać powietrze z tym stężeniem rutenu-106 przez okres wielokrotnie przekraczający czas ludzkiego życia – podkreśla Państwowa Agencja Atomistyki w komunikacie.

Agencja dodaje, że źródło emisji rutenu pozostaje nieznane. Co więcej, określenie miejsca uwolnienia substancji będzie trudne ze względu na bardzo niskie stężenie w powietrzu. Państwowa Agencja Atomistyki wyklucza jednak, że izotop promieniotwórczy może pochodzić z elektrowni jądrowej. W takiej sytuacji w powietrzu wykrywalne byłyby bowiem również inne izotopy promieniotwórcze. Prawdopodobnym źródłem rutenu-106 może być laboratorium, instalacja albo nieprawidłowa utylizacja tej substancji.

kup artykuly platne