Na ulicach kilkadziesiąt tysięcy kobiet

 

Na ulicach około 70 hiszpańskich miast zorganizowano protest przeciwko przemocy domowej. W demonstracjach wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy kobiet, które żądają zwiększenia wydatków rządu Mariano Rajoya w budżecie na walkę z agresją wobec kobiet. Kobiety skandowały „Ani jednej zabitej więcej!”, „Nasza walka trwa!”, „Wyszłyśmy na ulice!”.

Protest to wspólny projekt około 300 organizacji feministycznych, które zdobyły poparcie również dwóch związkowych centrali, działających w Hiszpanii: Powszechnego Związku Robotników (UGT) i Komisji Robotniczej (CCOO). Solidarność z protestującymi kobietami wyrazili też deputowani Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) i Podemos. Zgodnie z danymi organizatorów, największy protest miał miejsce przed siedzibą ministerstwa zdrowia w Madrycie.

Podstawowy postulat protestujących to uwzględnienie w krajowym budżecie na obecny rok dodatkowych 200 mln euro na walkę z przemocą domową i agresją wobec kobiet, do której był zobowiązany w Pakcie Przeciwko Przemocy Domowej przyjętym we wrześniu przez Kongres Deputowanych. Kwota ta miałaby zostać utrzymana przez 5 najbliższych lat. Obecny budżet przewiduje przeznaczenie na ten cel 80 mln euro.

Ze statystyk policyjnych wynika, że na terenie Hiszpanii w 2017 roku małżonkowie lub partnerzy zamordowali 48 kobiet, z których 66% miało od 31 do 50 lat. Łącznie w latach 2003–2017 zginęło w ten sposób ponad 920 kobiet.

Źródło: