Odtąd stanie się "Czechami"

Przedstawiciele Republiki Czeskiej uznali, że obecna nazwa jest długa, męcząca i nieporęczna. Odtąd chcieliby, by ich kraj nosił nazwę "Czechy".

Zmiana nazwy ma ułatwić również zamieszczanie oznaczenia kraju firmom i drużynom sportowym na produktach i ubraniach. Jak argumentują zwolennicy zmiany, niektóre z najbardziej znanych krajowych marek eksportowych, w tym piwo, obecnie już określa się jako "czeskie". Jednowyrazowa nazwa ma być więc bardziej praktyczna i elastyczna w dostosowaniu do różnych zastosowań.

– Kraj zachowa swoje pełne imię i nazwisko "Republika Czeska" jako nazwa geograficzna, ale "Czechy" staną się oficjalną nazwą skróconą, tak, jak "Francja" jest jednocześnie "Republiką Francuską" – precyzują władze. – Obecny człon "Czeska" jest przymiotnikiem i nie może być właściwie stosowany jako nazwa kraju.

– Rząd zdecydował się podjąć działania, bo przestało dochodzić do zakłóceń i błędów ortograficznych. – powiedział czeski Minister Spraw Zagranicznych Lubomír Zaorálek.

Nie wszystkim jednak pomysł się podoba. Niektórzy krytykują "Czechy" jak brzmiące brzydko lub zbyt podobne do "Czeczenii", wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej.

Jeżeli propozycja zostanie przyjęta przez parlament, wniosek o zmianę nazwy zostanie złożony w ONZ.