Apel Związku Polaków we Włoszech

 

Związek Polaków we Włoszech w przygotowanej petycji apeluje do burmistrza miasta Cassino, aby odrzucił wniosek dzierżawcy terenów w rejonie znanym pod nazwą Albaneta na Monte Cassino o zgodę na prywatyzację drogi prowadzącej do pomników II Korpusu Polskiego.

"Prywatyzacja tej publicznej drogi oznaczałaby ograniczenie dostępu do miejsc pamięci i możliwość pobierania opłat za przejazd" – wyjaśniła we wtorek w rozmowie z PAP przewodnicząca Związku Polaków we Włoszech Urszula Stefańska.

Pod petycją zbierane są podpisy. Podkreślono w niej, że dzierżawca terenów, który przed dwoma laty zorganizował w rejonie miejsc upamiętniających bitwę o wzgórze "wioskę świętego Mikołaja", zwrócił się teraz do gminy Cassino o deklasyfikację drogi prowadzącej do następujących polskich pomników: 5 Kresowej Dywizji Piechoty, 3 Dywizji Strzelców Karpackich i 4 Pułku Pancernego "Skorpion". Wnioskuje o zmianę statusu z drogi użytku państwowego na drogę użytku prywatnego.

"W przypadku pozytywnego załatwienia przedstawionego wniosku przez petenta oznaczałoby to automatycznie uzależnienie dojazdu do polskich pomników od zezwolenia dzierżawcy i prawo pobierania opłat za przejazd" – napisano w petycji. Przypomniano w niej, że wcześniej sąd administracyjny regionu Lacjum orzekł, że droga ma charakter publiczny, gdyż prowadzi do pomników II Korpusu Polskiego.

Ponadto autorzy apelu położyli nacisk na to, że pomniki znajdujące się na terytorium Albanety wraz z wszystkimi tamtejszymi obiektami o charakterze historycznym, jak również sieć drogowa, podlegają specjalnym przepisom dotyczącym dóbr państwowych, chronionych przez włoskiego ustawodawcę i dlatego dostęp do nich musi być wolny.

"Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienia, z których jasno wynika użytek publiczny drogi dojazdowej do polskich pomników, Związek Polaków we Włoszech i Fundacja Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego zwracają się do burmistrza miasta Cassino Carlo Marii d’Alessandro o odrzucenie przedstawionego wniosku" – napisano w petycji.

Przewodnicząca Związku Polaków poinformowała jednocześnie PAP, że podpisy pod apelem zbierane są wśród Polonii we Włoszech i w innych krajach oraz w Polsce.

Przypomniana w petycji "wioska świętego Mikołaja", zorganizowana niedaleko polskiego cmentarza wojennego na Monte Cassino w grudniu 2015 roku, została zamknięta po interwencji ambasady RP we Włoszech i Związku Polaków.

Jak dowiaduje się PAP, wniosek o prywatyzację drogi ma zostać rozpatrzony przez władze Cassino 6 listopada.

Źródło: Z Rzymu Sylwia Wysocka